Ombusmanka žiada väčšiu ochranu pre whistleblowerov

„Whistlebloweri (informátori, ohlasovatelia korupcie, či iných zlyhaní v inštitúciách) hrajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní vážnych nedostatkov,“ uviedla pri príležitosti začatia vyšetrovania európska ombudsmanka Emily O´Reilly.  

„Chcem sa ubezpečiť, že európske inštitúcie majú potrebné pravidlá na ochranu whistleblowerov a postupy, ako zaobchádzať so sťažnosťami, ktoré títo predložia.“

Úrad ombudsmanky navrhol vlastné interné pravidlá pre ochranu whistleblowerov. Zahŕňajú napríklad, že niekto, kto nahlási podozrenie z korupcie by mal mať možnosť byť preložený na inú pracovnú pozíciu v rámci európskych inštitúcií. Manažéri majú zase zabezpečiť aby sa nahlasovanie pochybení cenilo aj pri kariérnom postupe.

Procedúry, ktoré by sa mali uplatňovať na zamestnancov EÚ inštitúcií sa stále len vyvíjajú. V januári začala platiť nová regulácia, ktorá dáva povinnosť  európskym inštitúciám prijať vlastné vnútorné pravidlá o whistleblowingu. Ombudsmanka konštatuje, že žiadna z inštitúcií okrem Komisie ich zatiaľ nezaviedla.

Regule Európskej komisie napríklad hovoria, že zamestnanec, ak dostane príkaz, ktorý považuje za neregulárny, alebo ktorý by mohol viesť k „vážnym ťažkostiam,“ by mal informovať svojho priameho nadriadeného. Takisto v prípade predpokladanej nelegálnej aktivity, podvodu alebo korupcie musí úradník bez akéhokoľvek odkladu informovať svojho nadriadeného alebo Európsky úrad proti podvodom (OLAF).

Koľko úradníkov už takúto ochranu pre whistleblowerov využilo je veľmi ťažké povedať, uviedla pre EurActiv hovorkyňa Európskej komisie.

„Nedá sa poskytnúť počet, keďže niekedy sa zamestnanci obracajú priamo na OLAF a nadriadení potom o týchto prípadoch verejne neinformujú, aby ochránili svojich podriadených.“

Aj správa európskej pobočky kancelárie mimovládnej organizácie Transparenty International poukazuje na slabú ochranu pre whistleblowerov. Aj v prípade Komisie, ktoré má svoje usmernenia, rámec podľa TI-EU zlyháva v praxi, kvôli nedostatku zdrojov a a nedostatku jasnosti ohľadne samotných pravidiel.

„To čo zaviedla Európska komisia je dobré, ale pokiaľ ide o ochranu whistleblowerov, nie je to posledné slovo,“, hovorí riaditeľ TI-EU Carl Dolan.

„Radi by sme videli či aj ostatné inštitúcie sú ochotné zaviesť dodatočné opatrenia.“

„Ľudí trápi korupcia v európskych inštitúciách,“,zdôraznil Dolan. Februárový prieskum Eurobarometer ukázal, že 70 % európskych občanov verí, že v inštitúciách EÚ existuje korupcia. Toto číslo je ešte vyššie pri národných orgánoch (80 %).

31. október: Cieľový dátum pre inštitúcie EÚ, aby zaviedli ochranné opatrenia pre whistleblowerov.