Orbán:,,Jazyky znamenajú obchod“

Krátka správa

Konferenciu o podnikaní, jazykoch a medzikultúrnej spolupráci usporiadala Európska Komisia a Portugalské predsedníctvo. Hlavnou témou boli možnosti multikulturalizmu zvýšiť podnikateľský výkon.

Išlo o súčasť Orbánovej iniciatívy „Jazyky znamenajú obchod” a spojila 250 predstaviteľov podnikateľskej sféry, obchodných komôr, kultúrnych inštitúcií, jazykových škôl a obchodných organizácií rovnako ako politikov a iných účastníkov.

Ideou konferencie bolo „objaviť pozitíva jazykových možností a medzikultúrnych znalostí a preniesť ich do podnikateľskej sféry”.

Začiatkom tohto roka vyšla štúdia o vplyve nedostatku cudzích jazykov na ekonomiku, vydaná Britským národným centrom pre jazyky. Štúdia dokázala, že tisíce korporácií strácajú výhodné kontrakty pre nedostatočná jazykové schopnosti.   

Vo svojom otváracom príhovore Orbán použil motto: “Jednota v odlišnosti”, čím zdôraznil, že “jazyková odlišnosť nie je na prekážku, ani interne ani externe ak komunikujeme so zvyškom sveta. Je to príležitosť, ktorú môžeme zúžitkovať.”

V jeho príhovore zazneli výzvy ako:

  • “potreba upozorniť podnikateľov na to ,čo môžu získať investíciou do jazykových tréningov a zaužívanie strategických prístupov do multijazykovej komunikácie”.
  • potreba uistiť sa, že náš vzdelávací systém vybaví mladých ľudí takými jazykovými schopnosťami, aby si našli čo najlepšie zamestnanie alebo najlepšie obchodné príležitosti, aké Európa ponúka
  • "potreba celoživotného učenia, než formálnej výučby”

Tri paralelné workshopy skúmali dôležitosť a potenciál multijazykovosti pre podnikanie z rozličných pohľadov- obchodného, jazykového či politického

Odile Quintin, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru prezentoval hlavné závery workshopov:

  • angličtina sama o sebe je je nedostatočným katalyzátorom v podnikaní. Sú tu doplnkové jazykové schopnosti v kombinácii s relevantnými medzikultúrnymi schopnosťami, ktoré môžu poskytnúť konkurenčné prostredie
  • je dôležité upriamovať pozornosť na dôležitosť jazykov u mladých ľudí. Učenie jazykov u detí by malo začať čo najskôr, čo podporuje fakt, že učenie cudzích jazykov je výhodou
  • rovnako dôležité je upriamovať pozornosť na jazyky v podnikateľskej sfére, vrátane malých podnikov
  • takisto sa musí upevňovať spolupráca medzi týmito dvoma oblasťami jazyková stratégia by mala byť zahrnutá do politiky každej spoločnosti
  • takisto je žiadúca multijazyková politika na všetkých úrovniach