Organizátori OH 2012 chcú nulový odpad

Olympijská komisia v Londýne má ambiciózne environmentálne ciele. Dokonca prevyšujú aj tie, ktoré si vytýčili čínski organizátori nedávnych letných hier v Pekingu. Pre lepšiu orientáciu zverejnili kódex, podľa ktorého musia produkty, služby a propagačné materiály spĺňať prísne štandardy na ochranu životného prostredia.

Usporiadatelia sa zamerali najmä na materiály. Všetci dodávatelia a úradníci musia používať recyklované materiály, zabezpečiť efektívne vyžívanie energie a vyhnúť sa toxickým látkam. Pokiaľ by chceli použiť materiály, pri ktorých je možné, že boli testované na zvieratách, musia sa o tom poradiť s usporiadateľmi. Podľa organizátorov by pri príprave nadchádzajúcej letnej olympiády mohlo vzniknúť zhruba 5,000 obchodných možností pre firmy a 25,000 obchodných možností pre dodávateľské siete.

Hlavným cieľom ich plánu je nulová produkcia odpadu a nechcú, aby čokoľvek muselo skončiť na skládke. Podpora recyklovaných a ľahko recyklovateľných materiálov je teda kľúčovým elementom stratégie organizátorov.