Podpora pre dobré nápady

Konto Orange otvorilo aj tento rok dva grantové projekty, prostredníctvom ktorých prerozdelí pre inovatívne nápady spolu, milióna korún.

Program „Hľadá sa dobrý nápad“ je určený na na podporu voľnočasových aktivít mladých ľudí. Podporí projekty, ktoré pre svojich rovesníkov pripravili mladí ľudia vo veku od 16 do 35 rokov. Zapojiť sa môžu jednotlivci i skupiny, aktivity majú byť realizované od júla 2008 do marca 2009. Na podporu sú spolu určené tri milióny, najlepšie projekty môžu získať až 100 000. Žiadosti je potrebné podať do 20. mája 2008.

Cieľom grantového programu „Vykročme si v ústrety“ je podporiť tvorivých ľudí, ktorí pripravia kreatívne a originálne projekty pre hendikepovaných, do ktorých by sa mali samotní prijímatelia podpory aj aktívne zapojiť. Do programu sa môžu zapojiť dobrovoľníci, rodinní príslušníci, domovy sociálnych služieb, špeciálne základné a stredné školy. Aktivity majú prebiehať od júla do konca novembra 2008, žiadosti o grantový príspevok treba predložiť do 27. mája. Na podporu je spolu určených 1,5 milióna korún, najkvalitnejšie projekty môžu získať 70 000 Sk.