Pol milióna eur na CSR projekty

Európska komisia (DR pre podnikanie a priemysel) otvorila nový grantový program pre podporu spoločensky zodpovedného správania v európskom priemyselnom sektore. Vyčlenila na neho celkom 510 000 eur, maximálny príspevok na jeden projekt bude 150 000 eur a Komisia plánuje podporiť 3-5 projektov.

Všeobecným cieľom výzvy je zlepšenie CSR európskeho priemyslu tak, aby dokázal viac prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, pri udržaní si konkurencieschopnosti.

Posledný termín pre predkladanie projektov je 23. máj. Komisia chce zatiaľ podporiť len obmedzené množstvo iniciatív, do ktorých sú zapojení rozliční aktéri (firmy, NGO, odbory, verejné inštitúcie a pod.) z určitého sektora. Podporené projekty by mali konkrétne pomôcť presadeniu CSR praktík medzi firmami, najmä malými a strednými podnikmi, podporiť spoluprácu priemyslu a iných aktérov (napríklad mimovládnych organizácií) v otázke CSR, či hľadať spojitosť medzi CSR a konkurencieschopnosťou v určitom sektore, pričom tieto poznatky by slúžili ako podklad ďalšieho rozhodovania.

Projekty musia byť zamerané na určitý sektor, nie však poľnohospodárstvo, rybolov, ani služby. Súčasne, projekt musí mať nadnárodný charakter, cieľové skupiny musia pochádzať aspoň z troch krajín.