Prieskum: Čoraz viac top manažérov je ochotných dať úplatok

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

Podľa každoročného celosvetového prieskumu spoločnosti Ernst & Young stúpol počet top manažérov, ktorí by boli ochotní zaplatiť v hotovosti úplatok, aby si zapezpečili biznis, hlavne pokiaľ expandujú na nové trhy. Oproti minuloročnému podielu 9 % zmýšľa dnes takto až 15 % manažérov.

„Snaha o rast a etika v biznise sú priority, ktoré sa dnes dostávajú do konfliktu,“ poznamenal David Stulb, globálny líder vo vyšetrovaní podvodov a riešenia sporov z Ernst & Young.

„Naše zistenia ukázali, že počas toho ako firmy sledujú svoje ciele na nových trhoch, mnohí manažéri podceňujú riziká. Vedenie by malo vyvinúť tlak na manažment, aby zabezpečil častejšie a účinnejšie opatrenia proti úplatkom a korupcii.“

Kolumbia, Ukrajina a Brazília vedú v rebríček krajín s najvyššou korupciou. Výskum Ernst & Young však ukázal, že z 1700 opýtaných zo 43 krajín si viac než jedna tretina myslí, že v ich krajine je korupcia veľmi rozšírená.

Zo 400 opýtaných riadiacich pracovníkov 15 % priznalo, že by boli ochotní zaplatiť finančnú hotovosť, ak by si tak zaistili biznis. 4% by sfalšovali hospodárske výsledky spoločnosti.

„Tieto čísla nie sú také vysoké, no ak vezmeme do úvahy zodpovednosť týchto pracovníkov, predstavujú obrovské riziko pre svoje firmy a vedenie,“ tvrdí  Ernst & Young.

Viac než polovica výkonných manažérov si myslí, že vedeniu ich spoločnosti chýba detailná znalosť obchodu a že neschopnosť potrestať pochybné praktiky spôsobuje, že manažmentu chýbajú jasné mantinely.

Podľa amerických a britských zákonov o korupcii a úplatkoch (FCPA a ‘Bribery Act’) sú spoločnosti povinné sledovať činnosť svojich zahraničných partnerov a môžu byť zodpovedné za ich neetické správanie.

Podľa Ernst & Young 44% respondentov priznalo, že pokiaľ chcú spoločnosti dosiahnuť dohody v rýchlo rastúcich trhoch, partnerov si nepreverujú.

S korupciou sa podľa prieskumu určite stretneme hlavne v rozvojových krajinách, podľa prieskumu ide hlavne o Indonéziu (60%) alebo Čínu (46%). V celosvetovom meradle sa na treťom mieste umiestnilo Grécko s 50%. V Európe by zvíťazilo. Nasleduje ho Belgicko (34%) a Česká republika (28%), v Poľsku je to 27% a na Ukrajine 26%. Slovensko nebolo do globálneho prieskumu zahrnuté.

Veľký problém predstavuje aj vedomé skresľovanie hospodárskych výsledkov spoločnosti. Vo východnej Ázii (Vietnam, India, Indonézia, ale aj Japonsko) si 15% respondentov myslí, že takéto konanie je ospravedlniteľné. V Európe sú v tomto nešváre na čele Holandsko, Belgicko a Francúzsko. Českí manažéri ale napríklad tvrdia, že by hospodárske výsledky neskresľovali.

EurActiv.sk / Reuters