Projekty rozvojovej pomoci EÚ sa ukázali ako neudržateľné

Európska únia je najväčším donorom rozvojovej pomoci na svete. V roku 2010 odišlo z Únie podľa OECD až 56 % z celkovej pomoci. Takmer tretina z 5,9 mld. eur, určených pre zásobovanie vodou a hygienické zariadenia, pochádza z EÚ.

Európsky dvor audítorov však zistil, že len menej ako polovica projektov uspokojivo naplnila potreby príjemcov.

Podľa ich správy týmto projektom taktiež chýba údržba a dostatočne príjmy, ktoré by dokázali zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť. Audítori skúmali celkovo 23 projektov v Angole, Benine, Burkina Faso, Ghane, Nigérii a v Tanzánii.

„Prístup k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam je dôležitým rozvojovým cieľom. Počas auditu Dvora audítorov sa však zistili problémy v značnom počte projektov, ktoré sme preskúmali,“ tvrdí David Bostock, člen Dvora audítorov zodpovedný za správu.

Medzi hlavnými zisteniami auditu bolo napríklad to, že len sedem z 23 projektov mali príjmy, ktoré zabezpečovali ich udržateľnosť. Niektoré vodárne neboli dostatočne napojené na elektrinu, takže boli prakticky nepoužiteľné.

„Komisia by mala prísnejšie uplatňovať svoje súčasné postupy riadenia a venovať viac pozornosti dostupnosti finančných prostriedkov na zabezpečenie pokračovania pomoci a zlepšovania života a zdravia obyvateľov týchto krajín,“ dodal Bostock.

Audit spustil vlnu kritiky smerom k európskej rozvojovej pomoci. „Takáto nepríjemná výčitka by mala byť budíčkom pre Komisiu,“ vyhlásil britský europoslanec Nirj Deva.

„Európska rozvojová pomoc je životne dôležitá pre rozvojový svet a globálnu ekonomiku ako celok, ale takýto druh nedbalosti jej dáva zlé meno,“ povedal Deva.

Eurokomisár pre rozvoj Andris Piebalgs pripúšťa, že tu teraz „nie je priestor pre samoľúbosť a vždy je potrebné sa zlepšovať.“

Na margo auditu však vyhlásil, že predmetné projekty začali ešte predtým, ako EÚ zaviedla prísne pravidlá monitoringu dlhodobej realizovateľnosti. Piebalgs predstavil pred rokom plán reformy európskej rozvojovej pomoci, ktorá by sa mala viac zamerať na najchudobnejšie krajiny a ich potreby v súvislosti s vodou a energiami.