Pýtajte sa OECD na enviro-témy

Aktuálna štúdia OECD o environmentálnom výhľade 2008 sumarizuje ekologický stav Zeme a problémy, ktoré jej do roku 2030 hrozia, ak sa nič nepodnikne:

  • škodlivé emisie, ktoré spôsobujú skleníkový efekt vzrastú o 37% a do roku 2050 o viac ako polovicu
  • pre potreby potravín a biopalív sa poľnohospodárska pôda bude musieť rozšíriť o 10% 
  • počet ľudí bez prístupu k vode vzrastie o jednu miliardu
  • počet predčasných úmrtí spôsobených prízemným ozónom sa štvornásobne zvýši

Sú tieto predpovede neodvrátiteľné? Čo sa dá urobiť? Ktoré sú prioritné oblasti a kto by mal konať? Aké sú najefektívnejšie nástroje – zelené dane, systém obchodovania s emisiami…?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budú on-line odpovedať experti OECD Lorents Lorentsen, Helen Mountford a Jan Corfee-Morlot vo štvrtok 27. marca medzi 14:00 a 16:00 na stránke OECD. Otázky je možné zaslať aj vopred na adresu ask@oecd.org (v angličtine alebo francúzštine). OECD vyzýva aj na zasielanie pripomienok a názorov na dané témy.