Recesia a firemná filantropia

„Od ľudských práv po chudobu a vojnu, a predovšetkým životné prostredie – globálni spotrebitelia kolektívne vyhlasujú a žiadajú od korporácií pozitívny spoločenský prínos“, tvrdí Amilcar Perez zo spoločnosti Nielsen, ktorá realizovala online prieskum o postojoch spotrebiteľov ku firemnej etike a spoločenskej zodpovednosti firiem.

Prieskum pracoval s 28 253 respondentmi z 51 krajín. Viac ako polovica (51%) považuje za veľmi dôležité, aby firmy zlepšili environmentálne svoje politiky. Okrem toho, 42% spotrebiteľov kladie veľkú dôležitosť na posilnenie iných programov prispievajúcich k zlepšeniu spoločnosti.

Aj táto štúdia potvrdila, že etické správanie sa „vypláca“. Dvaja z troch respondentov povedali, že by ich zaujímala kúpa „etických“ výrobkov, ktorými môžu environmentálne či sociálne pomôcť.

Fondy pre korporátnu filantropiu však vyčerpáva finančná kríza. Zisky veľkých spoločností výrazne klesajú a to podľa odborníkov ovplyvňuje aj ich schopnosť – a ochotu – financovať CSR a filantropné projekty. Podľa Patricka M. Rooney, povereného výkonného riaditeľa Centra pre filantropiu na Indiana Universtiy, v „dobrých časoch“ rastie množstvo prostriedkov, ktoré dávajú korporácie na tieto aktivity o 3% ročne. Počas recesie klesá o 2%.

To však neznamená koniec firemnej filantropie a CSR. Stále viac veľkých firiem pristupuje k tejto oblasti strategicky – environmentálne či sociálne investície považujú za dôležité pre prilákanie kvalitnej pracovnej sily, presviedčanie spotrebiteľov a pod. A tento typ financovanie nemusí recesia výrazne ovplyvniť.