Šetrenie energiou prináša peniaze

Chemická firma Dow je jedným z najväčších priemyselných spotrebiteľov ropy. V roku 2007 použila takmer 850 000 barelov ekvivalentu ropy denne, čo je viac ako celé Holandsko. Zaplatila za to 27 miliárd dolárov, polovicu svojich operačných nákladov. Pri rastúcich cenách energií má teda firma dostatočné dôvody na to, aby sa snažila šetriť.

Medzi rokmi 1990-1994 znížila firma spotrebu energie na jednotku výroby (tzv. energetická intenzita) o 20%. Potomm si dala ďalšie, prísnejšie ciele:

  • V roku 1995 sa zaviazala, že do 2005 zníži energetickú intenzitu o ďalších 20% do 2005.
  • V roku 2005 sa ju zaviazala znížiť o 25% do 2015.

„Energetická efektívnosť hrá kľúčovú úlohu v našich snahách o riešenie paralelných otázok obmedzených zdrojov, rastúcich cien energií a klimatických zmien“, tvrdí CEO spoločnosti Andrew Liveris.

Firma prijala plán, ktorý by jej mal pomôcť zastaviť rast emisií skleníkových plynov od roku 2025. Od toho momentu chce emisie znižovať, pritom ale stále ekonomicky rásť.

Niektoré z opatrení na šetrenie energie, ktoré firma postupne prijímala, si vyžadovali kapitálové investície, iné len zmenu politiky, správania sa, alebo akceptovanej praxe. Dôležité bolo vytvorenie jednotnej stratégie – spoločnosť zamestnáva v 120 priemyselných podnikoch a 685 prevádzkach a fabrikách asi 46 000 zamestnancov.

Šetrenie energiou je jedným zo záväzkov, ktoré EÚ prijala v rámci „energeticko-klimatického balíčka“.