Slovenskí operátori sa chopili ochrany detí na internete

zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečný internet

Správa konkrétne poukazuje na to, že štáty EÚ nereagujú adekvátne alebo majú odlišné spôsoby zaobchádzania s nelegálnym alebo škodlivým obsahom a jeho oznamovania, zabezpečovania prístupu detí len k takému obsahu, ktorý je primeraný ich veku, zvyšovania bezpečnosti detí v prostredí sociálnych sietí a ochrany detí pred škodlivými videohrami.

Medzi členskými štátmi tak existuje veľa rozdielov napríklad v spôsobe, akým poradenské linky overujú nelegálnosť alebo škodlivosť obsahu, vyhľadávajú jeho zdroj a oznamujú ho príslušným orgánom. Štáty EÚ taktiež používajú rôzne systémy klasifikácie vhodnosti obsahu podľa veku a technické prostriedky na zabezpečenie vhodnosti webových stránok a hier pre používateľov v príslušnom veku.

Správa konštatuje, že existuje výrazný priestor na zvýšenie ochrany detí v týchto oblastiach. Komisia bude v priebehu tohto roka reagovať na tieto otázky v rámci komplexnej iniciatívy s cieľom posilniť práva detí, ktoré používajú nové technológie, a ich ochranu.

Ochrana detí na Slovensku

Dôvodom odlišnej úrovne ochrany členských štátov je, že v oblasti bezpečnosti detí na internete neexistuje v rámci Európske únie jednotná legislatíva. Otázku tak riešia krajiny najmä pomocou legislatívnej úpravy na národnej úrovni. Na Slovensku je to napríklad trestný zákon, ktorý rozpoznáva niekoľko trestných činov v tejto oblasti. Sem patrí ohrozovanie mravnosti, výroba, prechovávanie a rozširovanie detskej pornografie, či kupliarstvo.

Zároveň však medzi slovenskými operátormi existujú viaceré iniciatívy, ktoré tento právny rámec dotvárajú. Jedným z príkladov je Národný kódex mobilných operátorov o bezpečnom používaní mobilných služieb, do ktorého sú zapojení traja najväčší slovenskí operátori- spoločnosti Orange Slovensko, Slovak Telekom (T-mobile) a Telefónica O2 Slovakia. Potreba vytvorenia takejto iniciatívy sa ukázala aj vplyvom čoraz väčšieho využívania sofistikovaných technológií, ako napríklad mobily s internetom, ktoré ale ešte zvyšujú riziko narušenia bezpečnosti detí.

V kódexe sa tak mobilní operátori okrem iného zaviazali, že sprístupnia možnosť blokovania prístupu ku komerčnému mobilnému obsahu určenému len pre dospelých. Spoločnosť O2 Telefónica túto službu sprístupňuje cez Zákaznícku linku 949, ktorá „umožňuje na každom mobilnom čísle zablokovať služby mobilného obsahu, či už ako celok alebo len jeho jednotlivé časti, napríklad erotický obsah, či platby za služby cez mobil,“ uviedla pre EurActiv hovorkyňa spoločnosti Martina Jamrichová.

Podobné služby ponúka svojim zákazníkom aj Slovak Telekom (T-mobile). Ten v súčasnosti dokonca postavil na bezpečnom internete aj svoju reklamnú kampaň. V prípade, že má užívateľ záujem zablokovať svojim deťom prístup z mobilného telefónu k plateným službám pre dospelých, „stačí poslať bezplatnú SMS správu s textom 18 STOP na číslo 321, a to zo SIM karty, ktorú využíva dieťa,“ potvrdila hovorkyňa Slovak Telekom Dominika Peterová. Doplnila, že zablokovanie prístupu pre dospelých je možné aj na stránke wap.t-zones.sk v sekcii Erotika. „Odblokovanie je pritom možné len prostredníctvom kontaktovania linky Služby zákazníkom“, čo má zabrániť deťom, aby si blokovanie obsahu zrušili sami.

Zákazníkom Slovak Telecom je tiež k dispozícii služba Rodičovská kontrola. Tá umožňuje rodičom blokovať nevhodné stránky na internete v rámci rôznych úrovní podľa veku dieťaťa. Služba je bezplatná a nie je nutné si ju inštalovať. Úroveň ochrany si následne môže zákazník kedykoľvek zmeniť v osobnej zóne na webe alebo v prípade mobilného internetu aj na predajni, či telefonicky na linke služieb zákazníkom.

Spoločnosť Orange Slovensko zároveň pomáha chrániť deti pred nevhodným obsahom pomocou overenia veku užívateľa. To prebieha cez takzvaný ID kód, ktorý operátor pridelí len dospelej osobe, uvádza sa na stránke spoločnosti.

Osveta už na školách

V schválenom kódexe sa zároveň mobilní operátori zaväzujú k zvyšovaniu informovanosti o ochrane detí na internete a k ich vzdelávaniu v tejto oblasti. Spoločnosť O2 Telefónica potvrdila, že pre svojich predajcov pravidelne pripravuje školenia na tieto témy. „Rodičia, ktorí kupujú mobilný telefón pre svoje dieťa tak majú možnosť informovať sa, čo môžu pre bezpečnosť dieťaťa urobiť oni,“ uviedla Jamrichová.

Operátori Orange Slovensko a Slovak Telekom zároveň pristúpili k organizovaniu rôznych informačno- vzdelávacích aktivít, ktoré majú deťom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetliť ako sa chrániť pri používaní mobilných telefónov, či internetu. Zároveň o rizikách informujú rodičov.

Slovak Telekom je napríklad „partnerom rozprávok o bezpečnom internete Ovce.sk, prostredníctvom ktorých pracuje predovšetkým na zvyšovaní povedomia o ochrane detí na internete a vzdeláva rodičov v tejto oblasti,“ hovorí Peterová. Prvé štyri pilotné časti mali na Slovensku premiéru v roku 2009 a odvtedy k nim pribudlo ďalších deväť častí. Tieto sa vysielajú na Dvojke, sú voľne prístupné na internete, púšťajú sa na školeniach pre školy, či najnovšie aj v prostriedkoch MHD a vyšli na DVD nosiči. Rozprávky tak dnes pozná niekoľko tisíc divákov.

Spoločnosť zároveň spolupracuje s neziskovými organizáciami ako eSlovensko a UNICEF, ako aj ďalšími partnermi projektu Zodpovedne.sk – medzi ktorých sa radia napríklad Ministerstvo kultúry, či Európska únia – na príprave rôznych osvetových materiálov.

Orange Slovensko na svojej stránke už v októbri 2010 informoval, že plánuje pokračovať v projekte interaktívneho vzdelávania, ktorý rozbehol priamo na školách. Počas neho sa odborníci stretávali s deťmi na hodinách etickej alebo mediálnej výchovy, aby im zábavnou alebo poučnou formou vysvetlili, ako sa vyrovnať s rôznymi rizikovými situáciami, ktorým sú pri internetovej komunikácii vystavené.