Spotrebitelia sa nevyznajú v eko-produktoch

„Čo znamená – žiť ekologicky?“ Túto otázku si kladie množstvo spotrebiteľov a sú z nej zmätení. Viac ako 80% z nich uprednostňuje zelené produkty (štúdia KPMG, 2007), ale nedokážu sa nedokážu sa zorientovať v širokej ponuke. Vyplýva to z prieskumu Shelton Group „Eco Pulse.“

„Spotrebitelia si často myslia, že ekologický dom je otázka typu „všetko, alebo nič,“ vysvetľuje Suzanne Shelton zo spoločnosti Shelton Group. Takáto predstava o zelenom živote je veľmi drahá a tak mnohí často len „rozhodia rukami a vyhlásia, že si to nemôžu dovoliť.“

Väčšina ľudí (71%) si napríklad myslí, že zelený dom musí mať slnečný kolektor, čo je vôbec najdrahší spôsob, ako dosiahnuť energeticky efektívne bývanie. Shelton upozorňuje, že je to nepochopenie ekologického spôsobu života. Človek musí vychádzať zo svojich vlastných možností. Veľmi veľa by sa dosiahlo, ak by každý jednotlivec robil aspoň ekologické minimum – separoval odpad, minimalizoval používanie plastových tašiek a obalov, šetril vodu, zhasínal svetlo,  tepelne izoloval svoj dom a v obchode si vyberal ekologické tovary.

Urobiť samostatný spotrebiteľský výber ekologických produktov a služieb je pre mnohých ľudí problém. Prieskum ukázal, že takmer polovica respondentov nedokázala pomenovať ani jeden prvok tzv. zeleného domova. Malá časť opýtaných identifikovala solárne panely, úsporné žiarovky, domáce recyklovanie alebo produkty Energy Star.

Pomer sa zmenil, akonáhle respondenti dostali k dispozícii zoznam možností – zo 17 ekologických výrobkov správne identifikovali viac ako 10.

Z výsledkov prieskumu odborníci usudzujú, že ľudia chcú šetriť životné prostredie, ale potrebujú, aby im niekto ukázal cestu. Túto úlohu môžu plniť ekologicky uvedomelí jednotlivci, ktorí podľa prieskumu tvoria asi 4% populácie. Sú to ľudia „environmentálne vzdelaní a politicky či verejne aktívni.“ Zapájajú sa do rôznych verejných a internetových diskusií trikrát častejšie ako bezná verejnosť, 41% z nich píše apely svojim politickým zástupcom a ich priatelia s nimi často konzultujú svoje rozhodnutia.

Firmy by sa pri propagácii svojich zelených aktivít mali zameriavať práve na týchto ekologicky uvedomelých jednotlivcov, tvrdí David Zucker zo spoločnosti CauseWorks. Inak sa ich snaha stratí v „mori zeleného zmätku.“