Spotrebitelia vyhľadávajú zodpovedné firmy

Pozadie:

Niektoré firmy zverejňujú výročné správy nielen o svojich hospodárskych výsledkoch ale aj o spoločenskej zodpovednosti. Väčšina z nich pritom používa medzinárodné štandardy, čo zaručuje možnosť porovnávania.

Otázky:

Viac ako polovica (65%) firiem vo svete považuje za najlepší spôsob písania správ o spoločenskej zodpovednosti postupovať podľa smerníc GRI (Global Reporting Initiative). Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG v spolupráci s organizáciou SustainAbility na vzorke viac ako 2000 respondentov z celého sveta.

Prieskum tiež ukázal, že viac ako štvrtina ľudí sa na základe týchto správ rozhoduje. Poradie najčastejších rozhodnutí odhalilo veľké množstvo spotrebiteľov:

  1. Nakupovanie produktov a služieb
  2. Investičný zámer
  3. Záujem o partnerstvo
  4. Možnosť spolupráce s danou firmou
  5. Záujem pre firmu pracovať

Čitatelia hľadajú v správach najmä konkrétne popísanie dialógu so zainteresovanými stranami, dôkaz prepojenia CSR aktivít s biznis stratégiou a porovnanie cieľov a výsledkov. Správa by sa nemala zameriavať len na vymenovávanie pozitív, ale mala by spomenúť aj prípadné neúspechy.

Budovanie spoločenskej zodpovednosti, teda vzťahov ku komunite, zamestnancom, životnému prostrediu a spoločnosti vo všeobecnosti, sa stáva bežnou praxou slovenských firiem. Správy o zodpovednom podnikaní však vydalo menej ako 10 spoločností na Slovensku. Patria medzi ne najmä firmy, ktoré sa združujú v Business Leaders Forum: VÚB banka, Orange, US Steel, Slovak Telekom, Provident Financial, ale aj Holcim, či spoločnosť MOL, pod ktorú patri Slovnaft. Ani jedna firma však nevyužila smernice GRI.

Pozície:

Jana Ružická, Business Leaders Forum: „Je vidieť značný nárast počtu uvedomelých spotrebiteľov. Staršie prieskumy ukazovali, že správy číta najmä konkurencia, investori a konzultačné firmy. Toto je výrazný zlom, keď sa v rebríčku motívov čítania správ na prvom mieste umiestnilo nakupovanie produktov a služieb. Je to aj výsledok kampaní, propagujúcich kúpu zelených, fair-trade produktov a služieb od zodpovedných firiem, ktoré sú v zahraničí veľmi silné. Týmto témam sa nevenujú už len úzko špecializované média, ale aj masové a lifestylové média ako MTV, časopisy Vanity Fair, Maria Claire, ktoré oslovujú množstvo spotrebiteľov.“

Michal Kišša, Nadácia Pontis: „Je logické, že sa na prvom mieste umiestnila potreba dôkladného dialógu so zamestnancami, zákazníkmi, mimovládnymi organizáciami, verejnou správou. Dobre manažovaný dialóg so zainteresovanými skupinami vytvorí pevný základ, na ktorom sa dá stavať ďalšia stratégia. Táto fáza by sa nemala podceňovať.“