Správať sa nekorupčne nie je “jadrová fyzika”

Zdroj: Nadácia Pontis

Diskusia „Korupcia v slovenskom biznise – aké je riešenie?“ bola súčasťou medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní.

Základnú situáciu predstavil riaditeľ Transparency International Gabriel Šípoš: V rámci EÚ je na tom Slovensko v oblasti korupcie 5. najhoršie v EÚ. Za nami sú už len Grécko, Taliansko, Rumunsko a Bulharsko. „Napriek tomu, že máme jeden z najmenších verejných sektorov, sme na tom dosť zle“, povedal.

Majiteľ rodinného pivovaru Bernard a spoluzakladateľ Nadačného fondu proti korupcii v Českej republike, Stanislav Bernard, tvrdí, že z jeho odhadov mu vychádza, že objem peňazí, ktoré ročne odtečú cez korupčné vzťahy a nehospodárne nakladanie s prostriedkami sa približne rovná schodku českého štátneho rozpočtu, ktorý je dnes 145 miliárd českých korún.

„Časť mladých ľudí prebrala po starej generácii minulého režimu len to najhoršie a aj politika sa stala – až na pár výnimiek  – iba miestom kde prísť k moci a peniazom. Politikom sa podarilo vyradiť kontrolné zložky štátu a cítia sa byť úplne beztrestní“, hovorí Bernard. Politické strany sa podľa neho vyslovene vysmievajú ľudom do očí. Ako príklad uvádza český pivovarník situáciu, kedy poradca ministerstva životného prostredia musel síce odstúpiť pre podozrenia z korupcie, no následne sa stal šéfom volebnej kampane ODS.

Harald Nusser z firmy Bayer si myslí, že aj keď sa od zahraničných firiem očakávalo, že prinesú inú kultúru, nie vždy to platilo. Záviselo to podľa neho od toho, či bola firma úspešná v presviedčaní, že zahraničné štandardy sú lepšie ako aj od toho, či bola schopná si získať dôveru. „No niektorí to vzdali a prispôsobili sa miestnym podmienkam“, hovorí Nusser. Dôležitý je podľa neho moment adaptácie manažérov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Ak majú lepšie argumenty môžu nastaviť vzťahy lepšie.

Upozorňuje, že miera korupcie nie je problém kvality legislatívy. Slovenský antikorupčný zákon je v niektorých ohľadoch prísnejší ako nemecký, problém je s jeho implementáciou. Hoci ku korupcii dochádza aj k Nemecku, nie v takých rozmeroch.

Pripomína prípad nemeckého prezidenta, ktorý odstúpil, pretože tlak verejnosti v súvislosti s jeho aktivitami bol obrovský.

Nepremršťovať ciele

Magdaléna Dobišová zo stavebnej firmy Skanska hovorila o problematických štátnych analýzach cien diaľnic, v ktorých štát zvykol nastavať cenu tak, aby mohol viac zaplatiť. V Skanska sa v roku 2009 vymenil manažment pre Slovensko a Českú republiku „lebo majiteľ sa rozhodol, že sa mu nepáči ako robia biznis“, hovorí Dobišová.  Firma sa podľa nej pustila do otvoreného boja, snaží rozbíjať kartely a podáva trestné oznámenia voči pochybným verejným obstarávaniam za čo sa stretáva s napádaním, že sabotuje projekty a čerpanie európskych fondov.

Od roku 2010 sa podľa jej slov darí rozbíjať kartely a pomaly sa ceny, za ktoré sa stavia, približujú reálnym. Objavil sa ale aj opačný extrém, kedy sa víťazná cena pohybovala na úrovni 40 % štátnej analýzy, čo bola cena jasne nereálna a dodávateľ chcel zákazku získať za každú cenu a neskôr si ju „vydodatkoval“.

Výhodou Skanska je podľa Dobišovej zázemie, ktoré umožňuje zohľadňovať pri nastavení obchodných cieľom miestnu realitu.

Harald Nusser súhlasí, že nereálne "targety" musí firma opustiť, ak chce podnikať zodpovedne. Centrála musí ale od svojich lokálnych pobočiek žiadať aj to, aby boli sami príkladom a prispôsobiť tomu aj systém incentív.

„Mali sme problém o tom presvedčiť našich ľudí“, hovorí Dobišová, „ a hoci nemôžem dať za všetkých ruku do ohňa, firma robí všetko pre to, aby sa správali eticky. Ak aj pochybia, nemôžu povedať, že ich do toho tlačila firma, resp. že to robili pre firmu“.

Nie je to jadrová fyzika

Existuje známy príklad, kedy istá nemecká firma dostala pokuty v obrovských výškach za pochybné správanie. Ak to však bude len hrozba trestov, nebude to fungovať, myslí si Nusser. „Presvedčenie o istom štýle biznisu musí byť firme vlastné.“

"Áno aj my chceme robiť zisk, ale inak. Jedným z veľkých problémov boli lekárske kongresy, najmä v istých destináciách a vznikali problémy, koho pozvať – či toho komu sa to najviac zíde alebo tomu, čo najviac predpisuje. Preto generálny manažér našiel spôsob, ako vzdelávať inými, kreatívnym spôsobom bez etických problémov a zaviedol vzdelávanie cez video. To nie je jadrová fyzika, ide o vnútornú motiváciu“, hovorí viceprezident Bayer Healthcare pre malé krajiny. Centrála to podľa neho náležite ocenila.

Čas už nemáme

V pivnom biznise fungujú peňažné odmeny pre majiteľov podnikov, aby čapovali istý druh piva, vysvetľuje Stanislav Bernard. Nie je to podľa neho tak spoločensky nebezpečné, keďže ide o dva komerčné subjekty, než keď sa kradnú peniaze nás všetkých, ktoré potom zákonite niekde chýbajú. 

„Chce to čas, ale nie som si istý, že ho máme, pretože verejná mienka a nálady v spoločnosti sa menia dramaticky a do popredia sa dostávajú extrémistické sily. Nemajme ilúzie, že história sa nemôže zopakovať a ja sa len obávam, aby sa neobjavil nejaký charizmatický líder.“

Čisté firmy môžu mať podľa Gabriela Šípoša na Slovensku problém, ale zároveň si myslí, že to môže fungovať za predpokladu, že ide o už spomínanú vnútornú motiváciu. Firma sa ale musí vyrovnať s tým, že pravdepodobne nebude istý čas prvým hráčom v segmente. Skôr ako na tresty sa Transparency Interantional spolieha na prevenciu a na to, ako prispôsobiť krajinu, aby firmy podporovala robiť biznis dobre.

Dobišová hovorila aj o vplyve, ktorý môžu mať etický problém kdekoľvek na svete v podnikaní u globálne pôsobiacich spoločností, ktoré sú zároveň kótované na burze. Aj podľa Stanisava Bernarda je možné kalkulovať v boji proti korupcii so snahou veľkých firiem o globálnu dobrú povesť, čo český protikorupčný fond aj často využíva.