Strach z klimatických zmien a cien potravín

Klimatické zmeny a ceny potravín sa ukázali ako najväčšie hrozby v očiach obyvateľov EÚ. Poľnohospodárska politika Spoločenstva nedokáže podľa verejnosti správne reagovať na rast cien potravín. To sú niektoré zo záverov výskumu Eurobarometer, ktorý bol publikovaný 13. marca.

„Odvtedy, čo sú klimatické zmeny vo všeobecnosti spojené s konceptom životného prostredia, nie je prekvapujúce, že ich Európania hodnotia ako najvážnejšiu obavu“, konštatuje Eurobarometer. Výskum „Postoje európskych občanov k životnému prostrediu“ ukázal, že až 57% populácie sa obáva zmien podnebia.

Spomedzi lokálnych environmentálnych hrozieb sa Európania najviac obávajú znečistenia dedín a miest. Po nich na lokálnej úrovni opäť nasledujú klimatické zmeny.

„Harmonizovaná európska legislatíva“ v oblasti životného prostredia je „nevyhnutná“, myslí si 67% obyvateľov EÚ. Na druhej strane len 28% respondentov odpovedalo, že otázka politiky životného prostredia by mala zostať výlučne v kompetencii národných štátov. Väčšina obyvateľov je tiež presvedčená, že environmentálne štandardy je potrebné sprísniť, konštatuje vo svojom tlačovom stanovisku komisár Stavros Dimas.

Spoločná poľnohospodárska politika je čiastočne nefunkčná. Podľa obyvateľov EÚ sú potraviny predražené. Hoci sú európske poľnohospodárske politiky veľmi úspešné v tom, že dokážu bez problémov uspokojiť celkový dopyt, zlyhávajú pri tvorbe cien.

Občania EÚ sú na druhej strane pripravení zaplatiť viac za tzv. „zelené potraviny“. Ochotné sú až tri štvrtiny spotrebiteľov. Na druhej strane v súčasnosti si takéto potraviny kupuje len malá časť z nich (17%). Zelené potraviny by si kupovalo aj ďalších 60% respondentov, no podľa vlastných slov sa neodhodlali „prekonať priepasť medzi zámerom a skutkom“.

Pre obyvateľov EÚ sú veľmi dôležité zdravotné a bezpečnostné štandardy potravín. Tento ukazovateľ sa umiestnil na druhom mieste. Spoločná poľnohospodárska politika priniesla podľa respondentov aj to pozitívum, že stanovila prísne pravidlá a vynútila ich dodržiavanie.