Telefón ako študijný program

Francúzsky študijný program Mobi3 chce pomôcť žiakom vo veku 12 – 15 rokov zorientovať sa v možnostiach ich budúcej profesionálnej dráhy. Zároveň im umožňuje vzrušujúce nahliadnutie priamo do „kuchyne“ vzniku a fungovania mobilného telefónu.

Spoločnosti SFR, NOKIA, IBM, DLA Piper a DS vypracovali Mobi3 ako invenčný program v spolupráci s francúzskym ministerstvom školstva. Je určený najmä pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorým často chýba usmernenie a predstava o ďalšom štúdiu. Mobi3 zároveň zabezpečuje stále slabé prepojenie medzi školou a praxou.

Hlavným ťažiskom programu sú študijné návštevy jednotlivých spoločností, kde firemní profesionáli vysvetľujú žiakom celý cyklus vzniku a fungovania mobilného telefónu: DS má v kompetencii 3D dizajn, Nokia vývoj telefónu a jeho marketing, DLA Piper duševné vlastníctvo, výrobu a logistiku vysvetľuje opäť Nokia, IBM mobilnú sieť a SFR komercionalizáciu.

Najúspešnejšou časťou Mobi3 je jeho záver – žiaci navrhnú v 3D grafike svoj vlastný model telefónu a vypracujú jeho celý životný cyklus. Ich návrhy posúdi komisia profesionálov na konci školského roku.

Firmy do programu zapájajú svojich špecialistov z oblasti výskumu, výroby, programovania, sietí, marketingu, logistiky, obchodu, práva… bez nároku na honorár. Program sa prvýkrát zrealizoval v roku 2007, ktorý EÚ vyhlásila za „Rok rovnosti príležitostí pre všetkých.“ Z tohto konceptu vychádzala myšlienka celého projektu.

Aj na Slovensku existuje vzdelávací program o mobilných telefónoch.  Jeho cieľom však nie je deti učiť, ako sa mobil vyrába ale ako sa má bezpečne využívať.  Ide o  informačno-vzdelávaciu kampaň spoločnosti Orange, ktorá má pomôcť rodičom a pedagógom zvládnuť riziká, ktoré moderná komunikačná spoločnosť prináša.

Základom kampane je brožúrka dostupná na stránke http://www.orange.sk/sk/private/detiamobily.html. Význam programu vysvetľuje Eva Tršková, koordinátor pre filantropiu spoločnosti Orange Slovensko: „Veríme, že aj s  pomocou našej brožúrky sa deti učia zodpovednejšie pristupovať k svojmu mobilnému telefónu a že sa stala tiež užitočným zdrojom informácií do učebných osnov  v rámci hodín etickej výchovy na základných školách. V rámci tejto brožúry sa deti dozvedia aj to, aký je životný cyklus mobilného telefónu,  či ako vplýva na životné prostredie. V tomto roku pripravujeme ďalšie aktivity venované problematike detí a mobilných telefónov.