V Británii hodnotili etickosť čokoládových výrobkov

Autor: graur codrin, freedigitalphotos.net

Charitatívna Nadácia pre dažďové lesy  a časopis Etický spotrebiteľ hodnotili 70 druhov čokoládových výrobkov podľa obsahu palmového oleja. V predveľkonočnom období sa tým snažia zvýšiť povedomie o udržateľnej produkcii potravín.

„Bol to vhodný čas zamerať pozornosť verejnosti na to, že najmä v túto dobu existujú voľby, ktoré môžu urobiť a mali by významný environmentálny dopad,“ uviedol riaditeľ Nadácie UK pre dažďové lesy Simon Counsell.

V prieskume dopadli najlepšie čokolády britskej firmy Divine, ktorá priamo spolupracuje s družstvami malých pestovateľov a produkty firmy Booja Booja vyrábajúcej organické sladkosti a cukrovinky.

Rôzne výrobky najväčšej potravinárskej skupiny Nestlé (napr. tyčinky Kit Kat či Lion) sa umiestnili v strede rebríčka. Nasledovali Tesco produkty, výrobky spoločnosti Mars (napr. Bounty, Twix či Snickers), výrobky firmy Kraft (napr. Milka, Toblerone; výrobky Figaro v rebríčku nefigurujú) a výrobky spoločnosti Ferrero (napr. Kinder). Na chvoste rebríčka boli tri firmy – Lindt, ktorá údajne tvorcom rebríčka poskytla nepresné údaje, Thorntons a Guylian neposkytli žiadnu dokumentáciu.

Nadácia mieni v nasledujúcich mesiacoch publikovať informácie aj o iných potravinách, napr. chlebe, cereáliách či nátierkach.

Rastlinné oleje a tuky

Mimovládne organizácie upozorňujú na rozsiahle ničenie pralesov v krajinách ako Indonézia či Stredoafrická republika , z dôvodu expanzie plantáží s palmou olejnou. Ničením pôvodných lesov dochádza k zmene miestnych ekosystémov, strate biodiverzity, napr. úhynu orangutanov, i k ohrozeniu tradičných domorodých komunít.

Palmový tuk a olej je bežnou súčasťou potravín a používa sa aj na výrobu biopalív. Spotrebitelia sa ale často nedozvedia aký tuk či olej potravina obsahuje. Pravidlá EÚ v súčasnosti nevyžadujú, aby sa na obaloch uvádzal presný typ oleja. Veľká väčšina firiem tak len uvádza, že ide o rastlinný olej.

Niektorí výrobcovia sa už začali prispôsobovať ustanoveniam nariadenia 1169/2011, ktoré budú platiť od decembra 2014. Rafinované oleje a tuky rastlinného pôvodu sa v zozname zložiek budú síce budú môcť uvádzať ako rastlinné, ale nasledovať musí zoznam označujúci osobitný pôvod na základe hmotnosti prítomných olejov a tukov.

Palmový olej napríklad obsahuje asi 7-krát viac nasýtených mastných kyselín, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi, než repkový olej. Tým, že sa repka pestuje aj v Európe, vznikajú pri jej spracovaní a spotrebe v EÚ tiež nižšie emisie skleníkových plynov z prepravy.