Viac kvality do života

Pozadie:

Konto Orange rozdelí tento rok 4,5 milióna korún v rámci dvoch príbuzných grantových programov „Hľadá sa dobrý nápad“ a „Vykročme si v ústrety.“ O podporu sa uchádzalo 331 projektov, z nich 66 bolo úspešných.

Najviac žiadostí prišlo z bratislavského kraja. Zapojiť sa mohli jednotlivci, skupiny, aktivisti z mimovládnych i kultúrnych organizácií, domovy sociálnych služieb, školy a ďalšie subjekty.

Otázky:

„Hľadá sa dobrý nápad“

je grantový program, ktorý už šiestykrát podporí aktívnych mladých študentov, ktorí chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas. Jeho cieľom je „pomáhať mladým ľuďom pri realizácii mimoškolských športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, pri ktorých môžu rozvíjať svoju tvorivosť a tráviť voľný čas so svojimi rovesníkmi.“ V tomto roku si 37 projektov rozdelí 3 milióny korún.

Medzi úspešné projekty patrí aj umelecko-hudobný festival pouličného umenia „(t)urban fest.“ Účastníkom ponúkne široký výber rôznych dielní a workshopov, ako aj priestor na ich vlastnú realizáciu a zaujímavý kultúrny program. Umelecké diela, ktoré sa na festivale zrodia, organizátori venujú verejnosti a mestu.

Zaujal aj projekt „Big Air v Meste.“ Prinesie to najkrajšie a najvzrušujúcejšie z freestyle lyžovania a snowboardingu priamo do historického centra Kremnice. Projekt má ambíciu podstatne zvýšiť svoju úroveň z malého regionálneho podujatia na unikátnu a nezabudnuteľnú celoslovenskú šou.

Ďalší podporený projekt je „Mosty ku hviezdam“ a pripravili ho mladí ľudia z obce Sobotište. Prezentácia 3D dokumentárnych filmov atraktívnym spôsobom sprístupní najnovšie astronomické poznatky a informácie o vesmíre mladým stredoškolákom. Zároveň sa môžu zúčastniť na prípravných seminároch na astronomickú olympiádu, celoslovenskú astronomickú súťaž a Deň astronómie 2009.

„Vykročme si v ústrety“

je program určený na podporu voľnočasových aktivít ľudí so zdravotným postihnutím. Pri posudzovaní projektov sa významne prihliadalo na skutočnosť, do akej miery zapájali postihnutých ľudí priamo do prípravy a organizácie jednotlivých aktivít. Zvíťazilo 29 projektov a rozdelili si 1,5 milióna korún.

„Aj my vieme hrať futbal“je názov jedného z úspešných nápadov. Predkladatelia zorganizujú za pomoci zdravých detí turnaj v halovom futbale pre deti zo špeciálnych škôl v prešovskom regióne a pozvú naň aj rovesníkov zo špeciálnych škôl z Poľska. Deti by sa tak mali učiť vzájomnej tolerancii.

Autistické centrum Andreas v Bratislave uspelo s návrhom „Tvorivé dielne – Vymeňme si dresy.“Počas letných prázdnin zorganizuje výtvarné dielne, ktoré svojimi aktivitami spoja autistické a intaktné deti a mládež. Vzniknuté práce poslúžia ako podklady na grafické spracovanie a tlač pohľadníc a kalendára.

Finančnú podporu získal aj projekt „Potápanie pre všetkých.“ Zväz telesne postihnutej mládeže zorganizuje na Slnečných jazerách v Senci kurz potápania pre hendikepovaných ľudí s možnosťou získať medzinárodný certifikát. Voda dáva týmto ľuďom úžasnú slobodu a má blahodarné účinky na organizmus. Navyše, vo vode a pod ňou nebude nikto poznať rozdiel medzi nimi a zdravými ľuďmi.