Vplyvom krízy firmy zvažovali iné formy firemnej filantropie

Podľa prieskumu Fóra donorov o stave firemnej filantropie na Slovensku 41 % z 34 odpovedajúcich firiem muselo obmedziť rozpočet na túto oblasť. Tretina výšku zachovala, no zamerala sa na efektivitu vynaložených prostriedkov. Len dve minulý rok úplne zastavili svoju podporu verejnoprospešných projektov.

Ako informuje Fórum donorov, nenaplnili sa očakávania, že kríza výrazne ovplyvní oblasti, ktoré firmy podporujú, a že sa ťažisko podpory väčšiny firiem presunie na projekty zamerané na pomoc sociálne odkázaným skupinám. Až 74 % firiem pokračuje v podpore rovnakých oblastí a o ich prehodnotení  neuvažuje. Naopak, k zmene priorít  pristúpilo, alebo o tom uvažuje, 21 % firiem.  

Prieskum prebehol v auguste až septembri 2010. Odpovedali top manažéri firiem operujúcich na Slovensku. Údaje sa týkajú roka 2009.