Všetko, len nie zelenú

Krátka správa

Správa Getty Images hodnotí vizuálne formy, akými sa snažia firmy v súčasnosti komunikovať svoju environmentálnu zodpovednosť. Ponúka tiež náhľad do „environmentálneho marketingu“ budúcnosti.

Závery sa dajú zhrnúť do niekoľkých odkazov:

  • Akákoľvek farba, len nie zelená: v súčasnosti sa na komunikáciu využíva najmä zelená (dominantné sú tmavšie odtiene), dá sa však očakávať odpor voči „farebnému klišé“.
  • Komplex, nie detaily: starostlivosť o životné prostredie je komplexným problémom, niečo čo dnes vyzerá ako riešenie, sa môže neskôr ukázať ako problém. Spotrebitelia chcú mať skôr „dobrý pocit“, než reagovať na zložité štatistiky.
  • Vcítiť sa, až potom vysvetľovať: zelený marketing stojí aj na pocitoch – dôležité je komunikovať dopady konania, fakty a dôvody sú sekundárne.
  • Uzavretie do osobného sveta: zelený marketing sa zameriava na komunikovanie (environmentálnej) bezpečnosti v obmedzenom, uzavretom priestore ľudského domova, z ktorého možno vylúčiť veľké, hrozivé environmentálne otázky.
  • Pohyblivý charakter značky: firmy by mali byť pripravené na kontinuálne zmeny imidžu – to čo sa zdá environmentálne správne dnes, môže rýchlo získať negatívny charakter (príkladom je produkcia bioetanolu, ktorá mala ešte prednedávnom pozitívny imidž vytvárania alternatívneho zdroja energie, dnes je videná negatívne, ako faktor ničiaci životného prostredie a zhoršujúci chudobu v rozvojových krajinách).

Podobná minuloročná (august 2007) správa fotografickej databanky Corbis ukázala, že tvorcovia reklám upúšťajú od tradičných obrázkov vodných kvapiek padajúcich na listy, a záberov Zeme z kozmu, a stále viac sa prikláňajú k obrazom ľudí v spojení s životným prostredím a prírodou.