Zelená výroba posunie váš biznis dopredu

Výrobcovia si začínajú uvedomovať výhody ekologických postupov a využívajú “zelenú výrobu” na znižovanie nákladov, zvyšovanie efektívnosti a reputácie. Potvrdzuje to prieskum “Zelená výroba: Prevzatie a implementácia 2008,” ktorý uskutočnila spoločnosť Eyefortransport (EFT) na vzorke 300 exekutívnych manažérov zodpovedných za oblasť výroby.

Väčšina respondentov potvrdila, že ekologický prístup k riadeniu výrobných procesov je plne zlučiteľný s tradičnými podnikateľskými praktikami. “Zelené výrobné iniciatívy vníma 84% manažérov ako súčasť celovej optimalizačnej stratégie,” vyhlásila Katharine O´Reilly z EFT. Dodala, že je to dôkaz “významnej zmeny a environmentálne programy sa dostávajú do štandardných stratégií na zvýšenie inovácií a optimalizáciu operácií.”

Prieskum priniesol niekoľko zistení:

  • 71% respondentov tvrdí, že náklady na zelenú výrobu klesajú a potenciálny zisk z nej stúpa
  • 77% manažérov očakáva významný nárast cien energií a potrebu zvyšovať energetickú efektívnosť
  • 95% opýtaných predpokladá, že význam a využívanie ekologickej výroby bude narastať
  • 67% manažérov verí v potenciál dopytu po zelených a drahších produktoch
  • 43% respondentov vyhlásilo, že ekologické iniciatívy zlepšili ich efektivitu a kvalitu produktov

Najčastejšia forma “zelenej výroby” je recyklácia (65%), redukcia spotreby vody (58%), kontinuálne zlepšovanie (54%) a energetický manažment (50%).

Uvedomelé podnikanie a “zelená výroba” sú najčastejšie motivované záujmom samotných spotrebiteľov, snahou zlepšovať imidž a reputáciu spoločnosti a firemnými stratégiami budovania udržateľného podnikania.