Zodpovedné podnikanie – výsada veľkých?

Podnikanie, ktoré je zodpovedné voči stakeholderom aj vlastnej budúcnosti predstavuje príležitosť, ktorá mnohým podnikom uniká – tvrdí štúdia konzultačnej spoločnosti Arthur D. Little, ktorá pomáha firmám nachádzať udržateľné biznis riešenia už 120 rokov. CSR prístup k vlastnej budúcnosti a ekonomické záujmy sa pri tom dopĺňajú: “Dôraz na udržateľný rozvoj a efektívny CO2 manažment robí firmy konkurencieschopnejšími a dáva im nespornú pridanú hodnotu, keďže ponúkajú ekologické tovary a služby,” uvádza Arthur D. Little.

Jeho závery potvrdzuje aj prieskum spotrebiteľského správania, ktorý v roku 2007 uskutočnila firma KPMG. Na anketový výrok “Ak mám na výber, kupujem radšej ekologické produkty” odpovedala väčšina spotrebiteľov pozitívne. Štvrtina respondentov uviedla “absolútne súhlasím” a viac ako polovica “vo všeobecnosti súhlasím.”

Sympatie k zelenej firemnej politike ľudia uvádzajú nielen ako spotrebitelia ale aj ako zamestnanci. Podľa prieskumu medzinárodnej HR firmy Adecco z apríla 2007 až 52% dospelých zamestnaných ľudí si myslí, že ich spoločnosť by sa mala viac venovať environmentálnym témam.

Väčšina firiem však stále uplatňuje prístupy udržateľného rozvoja iba “povrchným spôsobom” a nič na tom nemení ani tlak spotrebiteľov a národných legislatív, tvrdí Arthur D. Little. Iná situácia je v prostredí nadnárodných korporácií. Tie sú podľa štúdie hlavným motorom uvedomelého podnikania a CSR aktivít na trhu: “Nadnárodné spoločnosti vytvárajú silný tlak na zmenu korporátnej politiky – začína byť jasné, že firmy s uvedomelým prístupom k podnikaniu sú schopné z dlhodobého hľadiska finančne predstihnúť svoju konkurenciu.”

Výrazná zmena k lepšiemu môže prísť iba postupne. Zatiaľ platí, že „firmy vo všeobecnosti uplatňujú princípy dlhodobej udržateľnosti len v naozaj kritických oblastiach a v nevyhnutnej miere.“ Arthur D. Little si kriticky všíma aj škandinávske spoločnosti, ktoré boli vždy vnímané ako lídri v ekologických aktivitách – aj ony zlyhávajú v plnom využívaní potenciálu udržateľného rozvoja.