Breviár aktivít členov združenia BLF, 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

V publikácii, ktorú sme pripravili a vydali v marci 2006 v spolupráci s členmi združenia Business Leaders Forum, nájdete stručný opis takmer tridsiatich realizovaných aktivít zoradených v štyroch kategóriách.

Cieľom aktivity je prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podnikalo zodpovedne a aby sa koncept SZF vnímal intenzívnejšie a v celej svojej šírke.

Zverejnenie niektorých aktivít členov združenia z posledných dvoch rokov je užitočnou výmenou skúseností a motiváciou pre ďalších.


Publikáciu nájdete na tejto linke.