Firemné dobrovoľníctvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

Firemné dobrovoľníctvo chápeme ako iniciatívy podnikateľských subjektov, ktoré vedú k aktívnej podpore miestnych mimovládnych organizácií (resp. komunít), ako
aj svojich zamestnancov, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít. Tieto iniciatívy plánujú, organizujú a realizujú priamo zamestnanci a manažéri firmy.

Firemné dobrovoľníctvo sa spája s poskytnutím času, energie, znalostí a  schopností, ktorými firma disponuje.

Firma môže darovať svojim zamestnancom na ich dobrovoľnú činnosť presne určený čas, napr. jeden deň v roku alebo jednu hodinu týždenne. Inou alternatívou môže byť zorganizovanie tímovej akcie, napr. spoločného víkendového stretnutia alebo verejnoprospešného dňa v mieste pôsobenia podnikateľského subjektu.


Brožúru v plnom znení nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.