Korporátna filantropia v Českej a v Slovenskej republike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ide o prvú kvalitatívnu štúdiu v tranzitívnych ekonomikách. Analyzuje dáta dvoch prieskumov 577 a 162 foriem počas troch (2001-2003) a piatich (2001-2005) rokov v Českej republike a 152 firiem počas piatich rokov (2001-2004) na Slovensku. Súčasne je to prvá štúdia rozlišujúca rozdielne kanály pomoci, teda sponzoring a darcovstvo.


Plné znenie štúdie nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.