Ocenenia a uznania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Jeden z možných spôsob, ako zamestnávateľ uzná a ocení výkony zamestnancov, je prostredníctvom návrhov na ocenenie. Táto analýza podáva sleduje,do akej miery zamestnávatelia ako  Barclays, The McGraw-Hill Companies, J Sainsbury, Marks & Spencer, Cadbury Schweppes and Zurich Financial Services organizujú návrhy na ocenenia. Kapitola „Top Tips“ je určená  pre spoločnosti, ktoré o takýchto návrhoch uvažujú.


Publikáciu v plnom znení nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.