Prečo sa firmy zaoberajú CSR?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dôvody, prečo sa firmy zaoberajú CSR, možno rozdeliť do dvoch skupín: altruistické dôvody a dôvody orientované na profit. Sú to predovšetkým:

očakávania spotrebiteľov 

spokojnosť zamestnancov   

predstavy akcionárov a investorov       

zvýšenie hodnoty značky

konkurenčná výhoda a pozícia na trhu


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto stránke.