Reporting udržateľného rozvoja

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kľúčoví aktéri, ako sú akcionári, zamestnanci a finančné inštitúcie, od firiem chcú, aby boli zodpovedné, transparentné a niesli zodpovednosť za svoju činnosť. Reporting trvalo udržateľného rozvoja – hodnotenie výsledkov firmy z pohľadu environmentálneho, sociálneho a ekonomického – môže spoločnostiam pomôcť naplniť tieto očakávania spôsobom,ktoré sú zmysluplné aj z podnikateľského hľadiska. Takýto reporting pomáha znižovať riziká, posilňuje značku firmy a zaisťuje konkurencieschopné postavenie.

Publikácia identifikuje desať výhod – od lepšej informovanosti zamestnancov o cieľoch spoločnosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, po prilákanie dlhodobého kapitálu a výhodných finančných podmienok.


Publikáciu v plnom znení nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.