Spoločensky zodpovedné podnikanie, 2005

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

V spolupráci autorov z Nadácie Integra, Nadácie Pontis, združenia PANET a Svetovej banky vznikla v lete 2005 na Slovensku prvá pôvodná publikácia o SZF.

Čitateľ sa v nej môže oboznámiť s definíciou pojmov z tejto oblasti a príkladmi z prostredia malých, stredných a nadnárodných firiem pôsobiacich na Slovensku. 

Kniha sa venuje aj spoločensky zodpovednému podnikaniu v dodávateľskom reťazci, príprave správ o spoločenskej zodpovednosti a ďalším témam. V knižnej podobe si ju môžete objednať v Nadácii Integra.


Publikáciu nájdete na tejto linke.