Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2004

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

Cieľom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s agentúrou FOCUS pre potreby združenia Business Leaders Forum v dňoch od 28. júla do 3. augusta 2004, bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.


Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.