Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

V spolupráci s agentúrou FOCUS sme v dňoch od 6. do 9. septembra 2006 uskutočnili prieskum verejnej mienky na vzorke 1036 respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku od 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Poznatky sme získali z kvantitatívneho prieskumu a doplnili ešte kvalitatívnym prieskumom, ktorý sa uskutočnil metódou focus group 25. septembra 2006 v Bratislave. Prieskum bol vypracovaný pre potreby združenia firiem Business Leaders Forum.


Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.