Základný výskum CSR praktík v nových členských krajinách EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nadácia Pontis

Regionálne centrum UNDP na Slovensku uskutočnilo unikátny výskum spoločenskej zodpovednosti na Slovensku, ktorý je súčasťou medzinárodnej štúdie o CSR, realizovanej v 8 krajinách strednej a východnej Európy a Turecku. Samotný prieskum realizovalo Centrum výskumu etnicity a kultúry v spolupráci s členmi Národného expertného tímu.

Nadácia Pontis bola do projektu zapojená ako odborný partner. Cieľom prieskumu bolo stanoviť úroveň spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku, a tak poskytnúť užitočný obraz o aktuálnej situácii, ako aj podať určité odporúčania zo strany stakeholderov pre jej zlepšenie.

Medzi jeho závery patrí najmä fakt, že spoločenská zodpovednosť je na Slovensku vnímaná len ako filantropia a charita. Neprejavuje sa to len v business sfére, ale nedostatkom informácií o CSR trpia i odborové organizácie a štátne orgány. Miera vnímania pojmu CSR je podľa záverov výskumu zapríčinená najmä nízkou vzdelanostnou úrovňou v tejto oblasti.


Plné znenie výsledkov prieskumu nájdete na tejto linke.