Zamestnávanie Rómov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Táto analýza je výsledkom nového zmýšľania. Radí zamestnávateľom, ako postupovať pri zamestnávaní Rómov, takisto však reflektuje názory podnikateľov, čo by sa malo vykonať, aby zamestnávanie Rómov bolo pre nich výhodné. Analýza je len jedným z príkladov, ako program Globálnej súdržnosti aplikovať do každodennej reality.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto linke.