O ceny Via Bona Slovakia za rok 2010 súťaží 75 nominácií

Komerčný obsah

„Sme veľmi radi, že firmy prichádzajú každý rok s novými príkladmi firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Najviac nás potešil zvýšený záujem malých a stredných firiem. V tejto kategórií sme v tomto roku dostali 11 nominácií, zatiaľ čo minulý rok to bola len jedna nominácia. Komisia zložená zo zástupcov firiem, verejnej správy, médií a neziskových organizácií  tak má na výber dostatok nominácií, z ktorých môže vybrať skutočne najlepšie víťazne projekty,“ uviedla Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. 

Zoznam nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010 postupujúcich na hodnotenie:

HLAVNÉ CENY

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

Orange Slovensko, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

Slovak Telekom, a.s.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

ABB, s.r.o.

Bayer, s.r.o.

Communication House, s.r.o.

COMTESSA Consulting, s.r.o.

European Management Consulting Institute, s.r.o.

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

I. TRAN., s.r.o.

Martinus.sk, s.r.o.

Microsoft Slovakia, s.r.o.

Nera Networks, s.r.o.

TEMPEST, a.s.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

ENVI-PAK, a.s.

IKEA Bratislava, s.r.o.

KOSIT, a.s.

Orange Slovensko, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

SLOVNAFT, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Východoslovenská energetika, a.s.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

Accenture s.r.o.

Embraco Slovakia, s.r.o.

ORION NOVA, s.r.o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

SLOVNAFT, a.s.

Würth International Trading, s.r.o.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

COMTESSA Consulting, s.r.o.

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Orange, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

SLOVDEKRA, s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s.

Tatra banka, a.s.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

Bramac – strešné systémy, s.r.o. – nominuje Nitrianska komunitná nadácia

ČSOB Finančná skupina – nominuje Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica

Embraco Slovakia, s.r.o. – nominuje Communication House, s.r.o.

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

KINSTELLAR

Orange Slovensko, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s. – nominuje Lucia Lužinská, Mgr. art

Slovenské elektrárne, a.s. – nominuje Depaul Slovensko, n.o.

SLOVNAFT, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s. – nominuje Záujmové združenie právnických osôb Špirála

Cena za odvahu podporiť náročnú tému

ANASOFT APR, s.r.o

Auto Valušek, s.r.o.

CD–Creative Department, s.r.o. – nominuje SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Embraco Slovakia, s.r.o. – nominuje Communication House, s.r.o.

Johnson&Johnson Slovakia, s.r.o. – nominuje C.A.R.D.O.

Mgr. Ladislav Kossár – nominuje Nadácia Provida

Orange Slovensko, a.s.

Provident Financial, s.r.o. – nominuje Nadácia pre deti Slovenska

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s. – nominuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

Deloitte Slovensko, s.r.o.

Mazars Slovensko, s.r.o.

Provident Financial, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

RWE IT Slovakia s.r.o. – nominuje A&D Global Business Relations, s.r.o.

Siemens s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s.

TEMPEST, a.s.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Východoslovenská energetika a.s.

Whirlpool Slovakia, s.r.o.

Viac informácií o oceneniach Via Bona Slovakia 2010 nájdete na týchto stránkach:

http://www.nadaciapontis.sk/15861

http://www.viabona.sk/statut