Projekty pre seniorov môžu získať finančný grant

Komerčný obsah

Fond GSK každoročne udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť život znevýhodnených skupín, rúcať bariéry a pomôcť tým, ktorí to potrebujú, aby mohli žiť kvalitnejšie a začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. Tento rok je cieľom Fondu podporiť seniorov, ktorí sú často na okraji záujmu, no pritom chcú aj napriek svojmu veku žiť aktívne, majú svoje túžby a očakávania. Už na jar Fond rozdelil prvých takmer 20 000 eur medzi 17 projektov, vďaka ktorým sa starší ľudia budú môcť vzdelávať, venovať sa rôznym voľnočasovým aktivitám a podporí sa aj ich prepojenie s mladou generáciou. S druhou výzvou na predkladanie žiadostí prichádza Fond práve teraz.

V Jesennej výzve sa o finančný grant môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Nezávislá výberová komisia, ktorá bude rozhodovať o víťazných projektoch, bude prihliadať najmä na ich dlhodobý charakter a reálny dopad na kvalitu života cieľovej skupiny. Prostredníctvom podporených projektov by chcel Fond GSK prispieť k rozvoju a posilneniu služieb pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých v domácom prostredí, ale aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov.

V súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. V roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete bude senior. Vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti narastá počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili plnohodnotným životom vo svojom prostredí. Na druhej strane mnohí seniori trpia rôznymi chronickými ochoreniami a časom sú odkázaní na

pomoc druhých, čo zvyšuje dopyt po službách dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Fond GSK sa systematicky snaží finančne podporovať projekty, prostredníctvom ktorých je možné a tiež potrebné uskutočniť zmeny k lepšiemu. Preto prijal tieto výzvy a rozhodol sa v rokoch 2011-2012 angažovať práve v oblasti pomoci seniorom.

O finančný grant sa môžu uchádzať všetky organizácie, ktoré zašlú do 4.11. 2011 svoju žiadosť a potrebné údaje na adresu Fondu GSK.

Formulár žiadosti a podrobné kritériá sú zverejnené na stránke www.gsk.sk

Zdroj: GSK