Tretina Slovákov bojkotuje výrobky a služby nezodpovedných firiem, hovorí prieskum

Komerčný obsah

Reprezentatívny prieskum sa uskutočnil na vzorke 1028 Slovákov. Napriek tomu, že pre väčšinu z nich je dôležitá cena, takmer tretina opýtaných (30%) priznala, že už bojkotovala výrobky alebo služby firmy, s ktorej aktivitami nesúhlasili.

Slováci si zodpovedné podnikanie najviac spájajú s poctivosťou a s férovým prístupom firiem k zamestnancom. Pri predstavách o tom, čo sa skrýva za pojmom zodpovedné podnikanie firiem, respondenti spontánne uvádzali tri kategórie odpovedí a to: poctivosť pri podnikaní (36%); nezneužívanie zamestnancov (32%) a starostlivosť/ zodpovednosť za zamestnancov a ich rodiny (29%).

Približnej tretine Slovákov sa zodpovedné podnikanie spája najmä s automobilovým a strojárskym priemyslom (34%) a s IT a telekomunikáciami (32%). „Zaujímavý je však fakt, že až 71% respondentov nevedelo uviesť žiadnu konkrétnu firmu pôsobiacu na Slovensku, o ktorej je možné povedať, že podniká zodpovedne,“ povedala Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis. Najviac respondentov v tejto súvislosti uviedlo firmy ako Volkswagen (3,39%), Orange (2,3%), KIA (2,0%), Slovnaft (2,0%), Slovak Telekom (2,0%), SPP (1,9%), či U.S.Steel  (1,4%).

Väčšina respondentov v súvislosti s témou zodpovednosti separuje odpad alebo dáva veci na ďalšie použitie, recykláciu (76%) a uprednostňuje elektrické spotrebiče s nižšou spotrebou energie (73%). Polovica a menej respondentov tiež darovala už niekedy peniaze neziskovej organizácii prostredníctvom mobilných či pouličných zbierok (50%), či používa ekologické čistiace prostriedky (43%). 

Zdroj: Nadácia Pontis