Zamestnanci chcú byť bližšie k topmanažmentu, túžia po uznaní

PROMOTED CONTENT

Manažéri, ktorí si myslia, že zamestnancov možno motivovať jedine mzdou, sú na omyle. „Dbajte o to, aby si top manažment ľudí vážil.  Nech je to robíte akokoľvek, pre zamestnancov je to dôležité a

je to faktor číslo jeden pre všetkých,“ povedala známa koučka a personálna manažérka Tereza Kožuská z AON Hewitt počas konferencie o zodpovednom podnikaní, ktorú minulý štvrtok organizovala Nadácia Pontis a Bussines Leaders Forum.

Bližšie k topmanažmentu

Motivácia zamestnancov má podľa nej veľký vplyv nielen na finančné výsledky spoločnosti, ale aj nižšiu fluktuáciu, absenciu a vyššiu produktivitu a spokojnosť zamestnancov. „V poslednej dobe na ľudí najviac vplýva správanie sa top manažmentu voči nim. Zamestnanci chcú, aby im nadriadení dali najavo, že si ich cenia.  Prvé miesto teda patrí komunikácii top manažmentu, aj zo strany priamych nadriadených,“ zdôraznila Kožuská. Ako najdôležitejšie sa pre Slovákov ukázalo to, či sú v práci dôležití a či majú možnosti rozvíjať svoju kariéru. „Dbajte o to, aby ľudia pracovali vo vašej spoločnosti radi a aby v ňu verili. Značka a povesť zamestnávateľa prezentovaná navonok musí byť v súlade s tým, ako ju cítia vo vnútri spoločnosti,“ radila Kožuská, ktorá vychádzala zo štúdie Best Employers.

Dôležitosť mzdy pre motiváciu zamestnancov sa ukázala až na štvrtom mieste. „Odkaz od zamestnancov je jasný. Umožnite mi rozvoj, chovajte sa ku mne slušne, majte značku, za ktorou si môžem stáť, dajte mi finančné a motivačné ohodnotenie, ktoré mi patrí a ja budem spokojný,“ dodala. 

Dobrovoľníctvo ako teambuilding

Firemná reputácia, teambuilding, pozdvihnutie morálky a motivácie či spokojnosť s prácou sa podľa prieskumov ukazujú ako najčastejšie sledované biznis benefity. Ako uviedol Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis, zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva už dnes prekročilo čisto altruistický a charitatívny zámer. „Zároveň sa však ukázalo, že firmy musia biznis ciele nastavovať citlivo, pretože zamestnanci často nepovažujú za vhodné prepájanie biznis cieľov a dobrovoľníctva. Nechcú napríklad slúžiť ako reklamný nosič firmy,“ uviedol. Múdre firmy pritom zohľadňujú dobrovoľnícku činnosť uchádzača už pri prijímaní do zamestnania. Uvedomujú si, že životopis s bohatou dobrovoľníckou skúsenosťou môže znamenať dôležitú prax a rozvinuté soft skills.

Tento rok je Európskym rokom dobrovoľníctva a Nadácia Pontis zaznamenala záujem už viac ako 50 firiem, ktoré svojim zamestnancom poskytnú deň pracovného času, aby sa mohli zapojiť do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktoré sa už 17. a 18. júna uskutoční v Bratislave, Žiline, Hlohovci, Galante, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach.

Nezneužívanie zamestnancov sa ukázalo ako veľmi dôležité aj v prieskume, ktorý spolu s BLF zorganizovala agentúra Focus. „Slovenská verejnosť očakáva, že zamestnávateľ sa k zamestnancom správa ľudsky, je k nim čestný, komunikuje s nimi a dodržiava ich práva, ale aj to, že vie oceniť nadprácu dobrými mzdami ,“ dodala Beata Hlavčáková z Nadácia Pontis a výkonná riaditeľka Bussines Leaders Forum. Ľudia pritom oceňujú aj firmy, ktoré dbajú o vhodné pracovné podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre ich zamestnancov, a poskytujú im dobré sociálne podmienky a rôzne výhody nielen pre nich ale aj ich rodiny.

8. ročník Medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní sa zaoberal aj tým, čo sa dá urobiť preto, aby sa zodpovedné podnikanie dostalo viac do povedomia ľudí. „Povedomie Slovákov o zodpovednom podnikaní nie je vysoké. Je však  zaujímavé, že mnohí si pod ním spontánne  predstavujú poctivosť pri podnikaní, čestnosť a nekorupčnosť  firmy alebo  vhodné pracovné podmienky. Reflektuje to aj  pokrízovú dobu, kedy bola verejnosť sklamaná a podnikateľský sektor stratil dôveru svojimi neetickými finančnými rozhodnutiami  v minulosti,“ dodala B. Hlavčáková.

Téma je dôležitá

Jednou z veľmi dôležitých sa ukázala diskusia so zástupcami médií. „Zodpovednosť slovenských médií veľmi závisí od média a konkrétnych ľudí, ako sú schopní zachytiť najnovšie trendy vo svete počnúc podnikovým manažmentom končiac hodnotami, ktoré vytvárajú koncept média. Aj to vplýva na to, ako dnes médiá na Slovensku reflektujú tému zodpovedného podnikania,“ uviedol šéfredaktor mesačníka Stratégie Martin Mazag. Podľa neho ide  o tému, ktorú médiá ešte len objavujú. Na druhej strane si myslí, že vývoj hodnôt priamo súvisí aj s hodnotami, ktoré vyznáva spoločnosť, keďže médiá len odrážajú realitu. „Treba sa skôr zamyslieť na tým, ako prispôsobiť obsah tak, aby médiá mali o túto tému záujem,“ dodal. Lukáš Fila, zástupca šéfredaktora denníka SME, to len potvrdil.  „Dôležité je snažiť sa vymyslieť stále nové a nové projekty, ktoré budú zaujímavé aj pre čitateľov,“ skonštatoval.

Na konferencii diskutovali aj veľvyslankyne Nórska, Dánska, Holandska spolu s ministrom hospodárstva Jurajom Miškovom na tému, ako vlády podporujú zodpovedné podnikanie.  Nechýbala ani Charity Hanley z Bussines in the Community, organizácie, ktorá je pod patronátom Princa Charlesa a zastrešuje vyše 850 zodpovedných firiem. Téme klimatickej zmeny sa venoval

klimatológ Milan Lapin. „Na zemi je nás už tak veľa, že sme ako jedna veľká dedina. Každý z nás prispieva aj ku globálnemu životnému prostrediu. Musíme povedať, že každý podnikateľ sa snaží mať čo najväčšiu efektívnosť a čo najväčší zisk. Časový horizont, ktorý je pre neho dôležitý, je 10 rokov. Podnikatelia by si však mali uvedomiť, že všetci meníme životné prostredie pre niekoľko generácie dopredu,“ zdôraznil.

8. ročník Medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní sa uskutočnil minulý štvrtok v Hoteli Austria Trend Slovakia. Jej organizátormi boli Nadácia Pontis a Bussines Leaders Forum. Podujatie podporili Philip Morris Slovakia a Slovenské elektrárne a Stredoslovenská energetika. Hlavným mediálnym partnerom konferencie bol mesačník Stratégie. Ďalšími mediálnymi partnermi boli denník Hospodárske noviny, týždenník Týždeň a Slovak Spectator, portál Euractiv.sk, tlačová agentúra SITA, ekonomický magazín Goodwill a Amcham.