EÚ a Čína musia bojovať proti pašovaniu cigariet

Zdroj: ec.europa.eu

S komisárom pre dane, colnú úniu, audit a boj proti korupcii hovoril redaktor Gary Finnegan.

Ako by ste charakterizovali vzťahy EÚ-Čína v oblasti colnej spolupráce. K akému pokroku došlo za uplynulých 18 mesiacov od podpísania Akčného plánu zameraného na posilnenie colnej spolupráce v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva?

Dovoľte, aby som situáciu najprv vložil do kontextu. Čína je najdôležitejším obchodným partnerom EÚ, zdrojom väčšiny nášho importu a naším najrýchlejšie rastúcim exportným trhom. V roku 2009 došlo k vzájomnej výmene tovaru za 300 miliárd eur a máme veľa dôvodov na to, aby sme verili, že tieto silné obchodné vzťahy budú v najbližších rokoch ďalej rásť.

Ak berieme do úvahy fakt, že colnice monitorujú každý jeden import a export, ktorý prechádza cez hranice EÚ, je jasné, aký význam majú kooperatívne colné vzťahy medzi dvomi takýmito významnými obchodnými partnermi. Ide o základ dôležitý pre umožnenie obchodu a súčasného zaistenia, že naše zákony a štandardy sú rešpektované a že k našim zákazníkom sa dostávajú len bezpečné a legálne produkty.

Za uplynulé roky došlo k skutočnému pokroku v colnej spolupráci medzi EÚ a Čínou. Prvým krokom pri takejto spolupráci je vzájomné pochopenie potrieb a priorít toho druhého. Frekventovaný dialóg na oboch úrovniach – technickej aj politickej – pomáha budovať pevnejší základ pre colnú spoluprácu medzi obomi stranami a vzájomné porozumenie v oblastiach, na ktorých ešte treba popracovať. Preto návšteva Číny už v prvom roku môjho mandátu bola pre mňa veľmi dôležitá. Chcem so svojim čínskymi náprotivkami diskutovať o kľúčových colných záležitostiach.

Existuje viacero príkladov úspešnosti colnej spolupráce medzi Čínou a EÚ. Od podpísania Akčného plánu v januári 2009 sa zlepšila výmena informácií medzi colnými úradmi na oboch stranách. Okrem toho pracujeme na posilnení partnerstva medzi čínskymi colnicami a priemyslom ohľadom ochrany práv duševného vlastníctva.

Ide o kľúčové elementy boja proti obchodu s falošným a pirátskym tovarom a napodobeninami, ktoré podkopávajú legitímny biznis v oboch – aj v EÚ aj v Číne. Stále je čo robiť v rámci Akčného plánu, preto chcem odporučiť, aby bol predĺžený do konca roku 2012. No jeho doterajšie vplyvy sú už teraz dôvodom pre optimizmus.

Ďalšou oblasťou, kde bol dosiahnutý pokrok je ochrana dodávateľskej siete, a počas svojej návštevy v Šanghaji chcem zistiť, koľko možno ešte dosiahnuť v tejto oblasti.

Aký vplyv mala ekonomická kríza na dopyt po lacných ilegálnych tovaroch na európskom trhu?

Aj keď by ste si pomysleli, že obchod s lacným falšovaným tovarom v čase hospodárskej krízy rástol, naša štatistika ukazuje opačne. V roku 2009 došlo k poklesu o 15 % v počte produktov podozrivých z porušenia práv intelektuálneho vlastníctva zadržaných na colniciach. Tento údaj z veľkej časti reflektuje aj pokles v obchode vplyvom hospodárskej krízy.

Avšak stále nemôžeme byť spokojní. Stále máme enormný problém pokiaľ ide o lacné ilegálne produkty vstupujúce do EÚ z Číny. Popravde, 60 % tovaru zadržaného minulý rok pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva pochádzalo z Číny. Preto tento bod musíme dať na popredné miesta agendy mojich diskusií v Šanghaji.

Z Vašej skúsenosti, veríte, že to čínski predstavitelia myslia naozaj vážne, keď chcú bojovať proti falšovaným produktom, keďže ide o ekonomicky významnú činnosť pre južné provincie?

Je to pre vlastné dobro Číny, aby brala falšovanie a pirátstvo vážne a aby ukázala svetu, že bude na svojom teritóriu brániť práva duševného vlastníctva. Toto je jediný spôsob ako zvýšiť dôveru v čínske produkty a ako ochrániť tie čínske firmy, ktoré hrajú podľa pravidiel. Teraz sa dokonca stretávame s falšovanými výrobkami samotných čínskych podnikov, takže porušovanie práv duševného vlastníctva sa v Číne nevzťahuje len pre zahraničné spoločnosti.

Kým colnice hrajú kriticky dôležitú úlohu pri boji proti falšovaniu a pirátstvu, opatrenia na hraniciach sú len malou časťou celkovej stratégie. Dodávky a dopyt po falošných produktoch tiež treba riešiť. Komisia preto bude naďalej úzko spolupracovať s Čínou vo všetkých oblastiach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, vrátane rozvoja a implementácie zákonov týkajúcich sa napríklad copyright či patentov.

Je na Čínu vyvíjaný väčší tlak tým, že do krajiny expandujú európske dizajnérske značky?

Zaiste, čím viac európskych dizajnérskych značiek sa usadí v Číne, tým sa ochrana intelektuálneho vlastníctva stáva významnejšia. Okrem toho čínske značky sa rýchlo rozvíjajú a prenikajú na medzinárodné trhy, čo je pre čínske autority tiež významným impulzom na to, aby propagovali efektívnu ochranu práv duševného vlastníctva.

Myslím si, že Číňania začínajú byť čoraz citlivejší na škodlivé vplyvy falšovania na výskum, inovácie a pracovné miesta, čo je len ďalšou motiváciou na to, aby sa ich snažili presadzovať.

Existujú indikácie, že pokleslo pašovanie cigariet z Číny? Dokážete zamedziť európsky dopyt po lacných cigaretách?

Pašovanie cigariet je v EÚ veľmi vážnym problémom. Viac ako päť miliárd ilegálnych cigariet zhabali na colniciach v roku 2008 a Čína ostáva jedným z hlavných zdrojov. Preto Komisia investovala značné zdroje do práce s čínskymi úradmi, aby zamedzili tento problém.

Od roku 2008, Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) má v Pekingu úradníka, ktorého úlohou je v tejto otázke sprostredkovať lepší dialóg a výmenu informácií. Čínske úrady a OLOF za posledných pár rokov spolupracovali v boji proti pašovaniu cigariet a počas svojej návštevy sa chcem rozprávať aj o tomto.

Medzi čínskymi predstaviteľmi je silná vôľa zabrániť pašovaniu cigariet. Napríklad v roku 2008 čínska administratíva informovala, že sa jej podarilo zavrieť tri tisíc výrobných miest naprieč Čínou, zatkli 7128 ľudí a zadržali 8,3 miliardy cigariet.

S prihliadnutím na dopyt spotrebiteľov tu v Eúrópe, Komisia a členské štáty investujú významné zdroje v snahe obmedziť dopyt po cigaretách rôzneho druhu. V prípade lacných cigariet si spotrebitelia musia uvedomiť potenciálne dôsledky takéhoto šetrenia, ktoré si myslia, že robia. Výnos predaja lacných, nezdanených cigariet často používajú na financovanie skupín organizovaného zločinu a teroristických organizácií.

Spotrebitelia by tiež mali mať na pamäti, že pašované cigarety sú vyrábané a predávané v neregulovaných, škodlivých priestoroch, čo zvyšuje riziko, ktorému sa vystavujú (mimo bežného zdravotného rizika spojeného s fajčením).

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.