Francúzsky minister financií: Kapitalizmus je slepou uličkou, musí sa zmeniť

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire po stretnutí Macronovho kabinetu v Elyzejskom paláci. [EPA-EFE/Etienne Laurent]

Nedovolíme, aby sa z Facebookovej kryptomeny stala suverénna mena, ktorá môže ohroziť finančnú stabilitu. Pre Libru budú platiť rovnako striktné pravidlá ako pre naše meny, hovorí BRUNO LE MAIRE. 

Bruno Le Maire je francúzsky minister financií. Francúzsko tento rok predsedá G7, skupine siedmich najväčších ekonomík sveta. S portálom EURACTIV sa rozprával pred stretnutím G7 v Chantilly 17. a 18. júla. 

Čo môžeme očakávať od stretnutia skupiny G7 v Chantilly?

Najväčšou výzvou pre nás bude prebudovať kapitalizmus na férovejší model. V dnešnej forme je kapitalizmus slepou uličkou a musí sa zmeniť. Kvôli rastúcej nerovnosti a globálnemu otepľovaniu, ktoré v našich krajanoch vyvolávajú veľké obavy dnes uviazol na mŕtvom bode.

Úlohou G7 je odpovedať na tieto obavy efektívnymi a účinnými rozhodnutiam, ktoré môžu situáciu zmeniť.

Aké sú priority stretnutia?

V prvom rade zdanenie, pretože je to najefektívnejší nástroj, aký máme na ceste za férovejším kapitalizmom. Chceme dosiahnuť kompromis na digitálnom zdanení. Tiež chceme minimálnu úroveň zdanenia. Je neakceptovateľné, aby sa veľké korporácie vyhýbali platbe daní.

Druhým cieľom je pokrok v „zelených“ financiách. Francúzsko je v tejto oblasti lídrom. Sme prvou krajinou vo svete, ktorá začala vydávať „zelené“ dlhopisy. Stále však stojíme pred technickými výzvami. Napríklad taxonómia, teda kritériá, ktoré použijeme na kvalifikáciu nejakej aktivity ako „zelenej“.

Tretia téma, v ktorej potrebujeme pokročiť, súvisí s internetovými gigantmi. Tu máme dva dôležité elementy. Prvým sú kyberbezpečnostné hrozby, druhým je diskusia o Libre, kryptomeny, ktorú spúšťa Facebook.

Chceme efektívny regulačný rámec. Benoît Cœuré z Európskej centrálnej banky (, člen výkonnej rady ECB, – pozn. red.) predstaví k tejto téme úvodnú správu. Francúzska línia je jasná. Nedovolíme, aby sa z Libry stala suverénna mena, ktorá môže ohroziť finančnú stabilitu. Pre Libru budú platiť rovnako striktné pravidlá ako pre naše meny.

Štvrtou témou je nerovnosť, obzvlášť tá platová. Po francúzskom vzore navrhujeme vyššiu transparentnosť v posudzovaní platovej nerovnosti v súkromných spoločnostiach. Budeme sa zaoberať inklúziou žien v bankovom sektore, hlavne v rozvojových krajinách. Melinda Gatesová k tejto téme predstaví návrhy Gates Foundation.

Nie je to po prvýkrát, čo Francúzsko volá po prestavbe kapitalizmu. Urobil to už bývalý prezident Nicolas Sarkozy po finančnej kríze z roku 2008. Vaša výzva prichádza v čase celosvetového napätia a rizika recesie v Európe. Je dnes ten správny čas na získanie podpory medzi inými národmi?

Hoci čelíme hrozbe napätia, rizika obchodnej vojny a spomalenia ekonomiky, ešte nikdy nebolo také dôležité  vydláždiť cestu lepšiemu kapitalizmu. Je to kľúčová výzva pre všetky krajiny G7.

Všetci sme si vedomí, že globálne otepľovanie je kľúčovým problémom pre našich občanov. Sme si tiež vedomí, že nárast nerovnosti medzi krajinami a v rámci krajín je morálnym problémom a ekonomickým zlyhaním. Teraz nastal čas prijímať rozhodnutia.

Čo navrhujete?

Náš prístup je menej založený na vyhláseniach a viac na rozhodnutiach. Menej strategických plánov a viac technických rozhodnutí.

Vieme, že daň z obratu nie je najlepším spôsobom zdanenia digitálnych aktivít, ale je to jediná možnosť ako sa rýchlo a efektívne pohnúť vpred na národnej úrovni.

Máme víziu, ktorou je vybudovať férovejší kapitalizmus. Chceme však aj nástroje, ktorými môžeme túto víziu dosiahnuť.

Čo si od digitálnej dane sľubujete, pokiaľ berieme do úvahy prebiehajúce vyšetrovanie zo strany Spojených štátov?

Chceme efektívne zdanenie internetových gigantov. Od začiatku som veľmi otvorene hovoril, že akonáhle budeme mať medzinárodnú daň na digitálne spoločnosti, našu vlastnú zrušíme.

Amerických priateľov vyzývam, aby namiesto sankcií voči Francúzsku začali rokovania na úrovni G7 s cieľom nájsť kompromis. Skutočne si myslím, že francúzska digitálna daň urýchlila proces rokovaní v rámci OECD.

Ako sa vyvíjajú rokovania v OECD?

Všetci okolo stolu sme si vedomí, že daň z obratu nie je ideálnym riešením. Prijali sme ju len preto, že iné riešenia sú technicky veľmi komplexné a nesú značné riziko presunu daňových príjmov.

Nechceme meniť kľúčové princípy zdaňovania. Dane sa zavádzajú tam, kde prebieha produkcia, nie spotreba. Na druhej strane chceme vytvoriť právo zdaňovať veľmi ziskové firmy, ktoré pôsobia na istom území bez fyzickej prítomnosti.

OECD pracuje na určení miery ziskovosti, od ktorej by sa uvažovalo o zdanení. Najkomplikovanejšou úlohou je rozlíšiť úroveň zisku, ktorý je prerozdelený podľa stupňa digitalizácie spoločnosti.

Čo navrhuje americká administratíva?

Ich nápad je do zdanenia zahrnúť spoločnosti, ktoré nemajú v krajine fyzickú prítomnosť a nie sú zdanené, alebo sú zdanené iba veľmi limitovane. Je to nápaditý prístup, v prípade, že sa nám podarí zahrnúť aj špecifiká digitálnych aktivít a digitálnych gigantov.

Tieto spoločnosti majú podnikateľský model postavený na dátach. Potrebujeme rozlíšiť spoločnosti, pre ktoré sú digitálne aktivity len časťou z ich modelu. To je technický bod, na ktorom so Spojenými štátmi stále pracujeme. Európske krajiny chcú, aby sme brali špecifiká digitálnych spoločností do úvahy.

Stále veríte, že napriek mimoriadnym rozdielom môže k dohode prísť do začiatku budúceho roku?

V prípade, že so Spojenými štátmi nájdeme kompromis na základe bodov, o ktorých som hovoril, potom si myslím, že máme reálnu šancu na dohodu v rámci OECD do roku 2020. Ak sa nedokážeme dohodnúť v G7, nájsť kompromis medzi 129 krajinami bude veľmi náročné.

Ak kompromis nenájdeme v stredu a vo štvrtok, nájsť ho na úrovni OECD bude ešte ťažšie.

Aká je relevancia G7 v súčasnom svete rastúceho napätia?

G7 je príležitosť k diskusii, k rozhodovaniu a k presadzovaniu riešení založených na kompromisoch, namiesto riešení založených na konfliktoch. Ak máme so Spojenými štátmi na mnohé témy rozdielny pohľad, nie je to problém. Mali by sme však byť schopní sadnúť si za stôl a vyriešiť ich bez hrozieb sankcií.

Čelíme nestabilnému svetu a kľúčovým výzvam ako globálne otepľovanie. Preto si myslím, že posilnenie G7 by malo byť našim spoločným cieľom. Je v záujme všetkých západoeurópskych krajín, aby sme vedeli definovať spoločné riešenia pri obrane našich záujmov tvárou v tvár rastu Číny alebo novým technologickým výzvam. Som hlboko presvedčený, že G7 je cesta k budovaniu dôvery medzi národmi.