Komisár Kovács: Podpora „daní Robina Hooda“

kovacs

  • Zdaniť energetické firmy – dať chudobným

Hoci komisár poznamenal, že „daň Robina Hooda nie je správnym nástrojom na zníženie cien ropy“, zdanenie dodatočných ziskov môže byť podľa neho zdrojom príjmov pre vládu.

„Môže to byť vhodné na kompenzáciu: extra dane na extra zisky znamenajú extra príjem, ktorý môže byť použitý na kompenzácie tým, ktorí sú najviac zasiahnutí zdražovaním palív“, povedal komisár.

Zdôraznil však, že je to len odporúčanie, nie povinné opatrenie. Ak sa ho členské krajiny rozhodnú prijať, Komisia sa nebude snažiť nijako obmedzovať využitie získaných dodatočných prostriedkov. Tieto „môžu byť použité pre akýkoľvek druh kompenzácie – od sociálnej pomoci až po potravinové subvencie. Komisia v tejto oblasti nedáva žiadne odporúčania.“ Dodal, že ďalšou možnosťou je použitie prostriedkov na podporu výskumu obnoviteľných zdrojov energie a iné dlhodobé projekty.

V niektorých členských krajinách už podľa komisára takéto schémy fungujú. Portugalská vláda napríklad vracia dane z príjmu tým, ktorých rastúce ceny ropy zasiahli najviac.

  • Vyššie dane – drahšie pohonné hmoty?

V súvislosti s obavou, že takéto opatrenia môžu v konečnom dôsledku dopadnúť iba na spotrebiteľov – firmy budú kompenzovať vyššie dane zvýšením cien – komisár národným vládam poradil, aby akékoľvek opatrenia s firmami vopred konzultovali. „V konečnom dôsledku takáto možnosť existuje a Komisia jej nemôže zabrániť. Prirodzene nemôžeme vedieť, ako ropné spoločnosti na novú daň zareagujú. Preto nechávame na členské krajiny, aby túto možnosť zvážili.“

Pripustil, že ak bude daň iba prenesená na spotrebiteľov, „členské krajiny vyrobia iba akési preskupenie príjmov… Ak ropné spoločnosti presunú daň na každého spotrebiteľa, no vláda bude kompenzovať len najchudobnejších, reštrukturalizuje to príjmy, zníži rozdiel medzi najvyššími a najnižšími príjmami.“

Aplikovateľnosť takejto dane je však zároveň podľa komisára obmedzená, pretože väčšina ziskov ropných spoločností nie je realizovaná – a tým ani zdaňovaná – v EÚ. Väčšina produkčných miest sa nenachádza v Únii, preto daň nemusí nijak ovplyvniť ani investičné rozhodnutia.

  • Znižovanie spotrebných daní – v žiadnom prípade

Komisár komentoval aj návrh maďarského ministerstva financií na zníženie spotrebnej dane z palív, keďže súčasná úroveň je nad minimom vyžadovaným EÚ. Vyhlásil že nemá inú možnosť ako iniciatívu odmietnuť, vzhľadom na legislatívne a politické prekážky.

Pokiaľ ide o znižovanie daní v reakcii na dražejúcu ropu, názor Komisie je jednoznačný: „Ak nebude spotrebiteľ musieť čeliť dopadom zvyšujúcich sa cien ropy, neprinúti ho to zmeniť spotrebiterľské návyky a viac šetriť… (Namiesto toho) to môže viesť k tomu, že daňové príjmy skončia v rozpočtoch krajín produkujúcich ropu. A to prirodzenie nie je náš cieľ.“

Zmena v systéme spotrebných daní by si vyžadovala súhlas celej Únie, podľa komisára by taký návrh „bol vetovaný viacerými krajinami“. Cestou vpred môže byť podľa neho odporúčanie zvýšiť objem bioetanolu v palivách.


Plné znenie interview nájdete v maďarskom jazyku na tejto stránke EurActiv.hu.