Transakčná daň je lepšia ako poplatok

Christoph Leitl

Budúcnosť finančníctva bude jednou zo základných otázok Európskeho podnikateľského summitu, ktorý sa dnes začína v Bruseli. Zástupcovia Rakúskej hospodárskej komory majú jasnú predstavu – lobujú za daň z finančných transakcií miesto bankového poplatku, ktorý by podľa nich postupne prenikol k investorom a spotrebiteľom.

„Jedna vec je istá, transakčná daň je výhodnejšia ako poplatok, pretože obmedzí špekulácie a prispeje k stabilite finančného sektora,“ tvrdí Christoph Leitl, šéf Rakúskej hospodárskej komory. „Poplatok, ktorý by museli platiť banky, by bol vlastne poplatok od zákazníkov. Tí, ktorí investujú a nakupujú produkty a zároveň tí, ktorí by mali, čo najrýchlejšie oživiť ekonomiku, by znášali najväčšiu záťaž.“

Leitl, ktorého považujú za politického vizionára, nedávno rozvíril hladinu, pretože podporil myšlienku, aby Rakúsko samo zaviedlo daň  z finančných transakcií . Podľa neho by sa ostatní nechali zlákať a nasledovali by jeho príklad.

„Nie som zástancom ukazovania prstom, ale myslím si, že by sme mali mať spravodlivý daňový systém, ktorý by nebol závislý len od reálnej ekonomiky,“ zdôraznil a dodal, že tradičné stavanie daní na statickej reálnej ekonomike nedokáže zabrániť riziku, ktoré viedlo k súčasnej finančnej kríze.

Rakúska vláda podporovala transakčnú daň aj na nedávnom summite lídrov EÚ v Bruseli (17. júna), pričom EÚ v súčasnosti skúma životaschopnosť tejto dane. V Rakúsku však vládnuca koalícia nie je celkom jednotná v tom, či ju má zaviesť aj bez ostatných krajín. Kým sociálni demokrati z SPÖ chcú návrh presadiť v parlamente, konzervatívna ÖVP je presvedčená, že takéto národné opatrenie by nemalo hospodársky zmysel.

Leitl obhajuje, že daň z určitých veľkých súm – derivátov využívaných spoločnosťami na nahromadenie potrebného kapitálu – by mohla smerovať do Európskeho menového fondu (EMF), ktorý by bol európskym ekvivalentom Medzinárodného menového fondu.

EMF by si však vyžadoval zmenu v Lisabonskej zmluve a to mnohých politikov odrádza pre skúsenosti s posledným ratifikačným procesom v roku 2009.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.