V prísadách a príchutiach tabakových výrobkov je priestor pre kompromis

Zdroj: Európska komisia

Do Európskej komisie ste nastúpili pred tromi mesiacmi a vymenili ste Johna Dalliho, ktorý rezignoval za zložitých okolností. Aké to pre vás bolo stať sa komisárom v čase, keď média venovali toľko pozornosti záležitostiam spojeným s odchodom väšho predchodcu?  

Samozrejme je to už uzavretá kapitola v tom zmysle, že ma vymenovala Rada po vypočutí a musím plniť svoje úlohy. Mojím hlavným cieľom bolo predložiť tabakovú smernicu, ktorú už médiá nejaký čas riešili. Počas vypočutia som sľúbil, že ju dám na stôl do konca januára, ale s pomocou predsedu Komisie sa nám ju podarilo zverejniť 19. decembra 2012.

Chcel som, aby bolo jasné, že napriek okolnostiam, za akých som bol vymenovaný, bola tabaková smernica živou témou a čo najskoršie zverejnenie má umožniť dosiahnutie dohody ešte počas súčasného mandátu zákonodarcov. Tabaková smernica si totiž bude vyžadovať trojročné prechodné obdobie. Myslím, že to je dlhé zdržanie.

My sme prijali kroky a teraz je na rade Rada a Parlament, aby schválili smernicu v prospech spotrebiteľov a občanov. Každý rok asi 700 tisíc z nich v EÚ zomiera na choroby súvisiace s fajčením a to je škandalózne. Naším cieľom je znížiť počet fajčiarov za päť rokov o 2 %.

Aký silný odpor očakávate zo strany Parlamentu?

Nejaký odpor odtiaľ musí byť. Položartom som počas vypočutia vo výbore pre životné prostredie povedal, že návrh čelí dvojakej kritike. Jedni tvrdia, že zachádza priďaleko, iní chcú, aby sme zašli ešte ďalej. To znamená, že sme niekde v strede, takže je to zmysluplný a vyrovnaný návrh. Nezakazujeme fajčenie, voľbu nechávame spotrebiteľom.

Výhrady budú najmä z krajín, kde je produkcia tabaku dôležitá. Budú mať ekonomické argumenty ohľadom straty pracovných miest, ale tie vzniknú aj z úspor vyplývajúcich z nových pravidiel.

Budete sa snažiť zmierniť dôsledky pre ekonomiku Rumunska či Bulharska s veľkými regiónmi pestujúcimi tabak?

Nie je to priamo moja zodpovednosť. Ale sú určité otázky, ktoré treba objasniť a utíšiť určité obavy. Napríklad, že charakterizujúce príchute tabakových výrobkov budú zakázané, ale nie všetky príchute a prísady budú zakázané. Takže strach, že určité druhy tabaku budú zakázané, pretože ich nebudete môcť miešať, nie je opodstatnený.

Z pohľadu ekonomických argumentov však musíme byť opatrní, pretože nemôžeme povedať, že nesmieme znížiť počet fajčiarov z hospodárskych dôvodov. Ak sa pozrieme na druhú stranu, náklady na zdravotnú starostlivosť a ekonomické straty v dôsledku užívania tabaku sú obrovské.

V ktorých bodoch návrhu ste otvorení kompromisom?

Existujú oblasti, ktoré by sa ešte mohli objasniť. Napríklad pokiaľ ide o prísady a charakterizujúce príchute. Definície stanovia experti, ktorých určili jednotlivé členské štáty a pracujú pod dohľadom Komisie. Tu by sme vedeli nájsť kompromisy v prípade, že bude panovať základné porozumenie toho, že tabak by mal vyzerať a aj chutiť ako tabak.

Rezonujúcou témou je v súčasnosti škandál spojený s konským mäsom. Myslíte si, že to médiá prehnali?

Nie, médiá robia svoju prácu. Právom médií je odhlaiť, keď niekto spotrebiteľov podvádza pre hospodárske zisky. Nejde o otázku zdravia, ale označovania potravín. Je to vážnym priestupkom. Ide o prehrešok v označovaní, nie bezpečnosti potravín.

Problémom nie je nedostatok legislatívy alebo nástrojov, hoci írske orgány odhalili, že to k tomu nasvedčuje. Koordinujeme testovanie a vyšetrovanie. Všetky členské štáty podrobujeme testom, ktoré budú z troch štvrtín hradené Komisiou a budú prebiehať dva mesiace. Výsledky chceme zverejniť v polovici apríla.

Ak došlo k podvodom, mali by supermarkety niesť zodpovednosť?

Zodpovednosť leží vo falošnom označení niekde dole v potravinovom reťazci. Niekto tam vymenil označenie konského mäsa za hovädzie čisto pre zisk. Kontrolný systém však funguje.

To vrátilo označovanie späť do agendy a už prebieha revízia. Áno, je to niečo úplne oddelené od tohto problému. Medzi členskými štátmi je snaha o to, či by sa nemalo zaviesť pravidlo, aby na každom mäsovom várobku, či už spracovanom alebo nie, bolo uvedené nielen, aké mäso jete, ale aj jeho pôvod. V súčasnosti to platí len pre čerstvú hovädzinu. Otázkou je, či všetky živočísne výrobky treba označovať. Tento škandál by sa však aj tak zopakoval, pretože išlo o podvod s označením.

Niektorí však tvrdia, že takéto označovanie by pre podvodníkov vytvorilo ďalšiu prekážku, ktorú by museli preskočiť. Čo však nie je úplne isté, lebo by mohli uvádzať skutočnú krajinu pôvodu, ale klamať v otázke obsahu. Komisia sa zaviazala, že posúdi vplyv na náklady a definíciu pôvodu (miesto narodenia alebo porážky) do konca roka. Snažíme sa to vypracovať čo najrýchlejšie.

Viaceré členské štáty sú za úpravu pravidiel. Ale tento incident nebol o platných právnych predpisoch, ale o tom, že boli jednoducho ignorované.

Europoslanci však zrejme tieto otázky prepoja?

Existujú dva argumenty. Argument týkajúci sa miesta pôvodu je osobitnou otázkou a tí, čo sú za prísnejšie označovanie v tomto vidia príležitosť pre presadenie sa. Ale ďalšou otázkou je, sú tresty dosť dobré? Trest musí byť primeraný a odrádzajúci, ale keď je niekto prichytený pri takomto škandáli, treba ich vystríhať. Keď niekto porušuje pravidlá EÚ, domino efekt má oveľa širší dosah, takže trestné postihy musia byť presvedčivé.