Výsledok hlasovania o tabakovej smernici nie je výhra, ani prehra

Zdroj: Wikimedia Commons

Ako hodnotíte výsledok dnešného hlasovania?

Myslím si, že to bolo vyrovnané hlasovanie. Nevyhrala som všetko, ani som všetko neprehrala. Neprehrala som hlavne v niektorých najdôležitejších bodoch. Výsledkom sú veľké varovania na obaloch cigariet na prednej i zadnej strane, z trhu postupne vymiznú príchute cigariet, tak ako aj balenia pripomínajúce rúž na pery alebo parfém, ktoré ku fajčeniu priťahujú najmä mladé dievčatá. Takže si myslím, že sme dnes dobre pokročili.

Myslíte, že ide o dobrý základ pre dosiahnutie kompromisu s Radou EÚ? Aké hlavné otázky budú dominovať rokovaniam?

V mnohých zásadných otázkach sa blížime k postoju Rady. Najväčší rozdiel zrejme panuje ohľadom elektronických cigariet, ktoré Rada chce regulovať ako medicínske produkty, kým Parlament je za to, aby boli regulované ako tabakové produkty. Takže v tomto budeme musieť nájsť kompromis.

Sú nejaké hranice, za ktoré pri vyjednávaniach nebudete chcieť ustúpiť?

Najprv musíme začať rokovať a uvidíme, k čomu dospejeme. Ak začneme so stanovovaním hraníc, nikam sa nedostaneme. Začneme s tým, že potrebujeme nájsť kompromis. Môj prístup bude rovnaký ako dnes. Nemala som stanovené hranice počas dnešného hlasovania, tak ako ani Európska ľudová strana, ďalšia veľká skupina v Európskom parlamente. Povedali sme si, že musíme nájsť kompromis. A v tomto prístupe budeme aj pokračovať.

Kedy môžeme očakávať, že opatrenia vstúpia do platnosti?

Zrejme najskôr o tri roky, pretože najprv ich musíme schváliť na pôde Európskeho parlamentu a potom musia byť transponované do národného práva v každej jednej krajine a až potom bude legislatíva implementovaná naprieč Európou.

Niektoré krajiny, osobitne Poľsko, Česká republika či Rumunsko vyjadrili obavy, že nové opatrenia budú viesť k nárastu ilegálneho obchodu či pašovania. Boli ich obavy zohľadnené?

Nový zákon obsahuje širokú škálu opatrení, ktoré v skutočnosti sprísňujú balenie cigariet a ich vystopovateľnosť. Vyžadujú, aby boli kontrolované a vysledovateľné, škatule budú mať individuálne čísla a hologramy, čo by malo zastaviť ilegálny vývoz a dovoz, ktorý sme zaznamenali v minulosti. Myslím si preto, že v tomto smere môžeme očakávať veľké zlepšenie.