Agresívne daňové plánovanie bude pre korporácie ťažšie

Malta bola posledným štátom, ktorý blokoval grécke predsedníctvo pri revízii Smernice o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností (Parent-SubsidiaryDirective). Krajina sa obávala, že smernica by narušila jej daňovú suverenitu.

K dohode došlo v Luxemburgu pred stretnutím Rady ministrov financií (ECOFIN).

„Som veľmi rád, že ministri financií súhlasili s kľúčovou revíziou smernice, ktorá zabráni prevládajúcej forme agresívneho daňového plánovania, známej ako hybridné finančné nástroje. Spoločnosti už nebudú schopné využívať túto dieru v našej legislatíve na znižovanie svojich daní,“ povedal komisár pre dane, AlgirdasŠemeta.

„Je to dobrá správa pre verejné rozpočty, dobrá správa pre čestné podnikanie a dobrá správa pre tých, ktorí chcú spravodlivé zdanenie v EÚ,“ dodal.

Dohoda rozdeľuje revidovanú smernicu na dve časti. Štátom to umožňuje dohodnúť sa na hybridných finančných nástrojoch bez toho, aby sa zároveň museli dohodnúť na všeobecnom pravidle proti vyhýbaniu sa daniam, ktoré vyžaduje jednomyseľnosť.

Dohoda musí byť transponovaná do národnej legislatívy do konca roka 2015.

„Po mojom stretnutú s talianskym ministrom financií, Pierom CarlomPadoanom, som presvedčený, že nadchádzajúce talianske predsedníctvo bude schopné uzavrieť dohodu v otázke všeobecnom pravidle proti vyhýbaniu sa daniam. Táto otázka predstavuje ďalší dodatok k navrhovanej smernici,“ povedal Šemeta.

„Nesmieme zabúdať na to, že vyhýbanie sa plateniu daní zo strany korporácií stojí naše spoločnosti miliardy eur. Je to príliš vážna vec na to, aby sme hrali politické hry. Smernica je malý ale dôležitý krok správnym smerom, ktorý môže odstrániťdieru v európskej daňovej legislatíve,“ povedal ToveMariaRyding z EuropeanNetwork on Dept and Development (Eurodad).

Európska komisia chcela, aby Malta a ďalšie štyri krajiny v otázke agresívneho daňového plánovania urobili viac. Malta sa obávala, že by štáty museli vyberať dane na základe revidovanej smernice. Podľa nej by to narušilo jej zvrchovanosť nad daňovými rozhodnutiami.

Neverejný grécky kompromis hovorí, že krajiny by mali určité typy ziskovzdaňovať. Podľa pôvodného návrhu Komisie by členské štáty nemali zdaniť tie zisky, ktoré neboli uznané za odpočítateľné u dcérskej spoločnosti.

Štáty, ktoré sú zároveň členmi eurozóny, v rámci ECOFIN-u prijali odporúčanie, ktoré schvaľuje návrh, aby sa Litva stala 19-tym štátom eurozóny od 1.1.2015.

Ministri financií schválili aj návrhy špecifických odporúčaní k hospodárskym a finančným politikám, ktoré by mala Európska rada odsúhlasiť na svojom zasadaní 26-27.júna.

Časová os

26-27 jún: Európska rada

31.december 2015: deadline na transpozíciu politickej dohody o Smernici o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností do národných legislatív