Andorra prijíma reformy a otvára trh zahraničným investorom

Malé Andorrské kniežatstvo postupne napĺňa svoj strategický plán „Andorra 2020“, ktorého cieľom je reforma ekonomiky krajiny. Koncom minulého týždňa vstúpil do platnosti Zákon o zahraničných investíciách. Investori z cudziny tak môžu financovať 100 % podielového kapitálu spoločností vo viac ako 200 sektoroch. Ide najmä o oblasti audiovizuálnych služieb, estetickú medicínu, nové technológie v priemyselnej produkcii, výskum a vývoj a mnohé ďalšie.

V kľúčových ekonomických rezortoch ako je stavebníctvo, hotelierstvo, zásobovanie a pod. zvýšili možný podiel zahraničného kapitálu z 33 % na 49 %. Andorrská vláda plánuje percentuálne kvóty aj v týchto sektoroch ďalej zvyšovať. Tento zámer by mala prerokovať v horizonte dvoch až šiestich rokov.

Súčasťou stratégie je aj daňová reforma, ktorou chcú zvýšiť konkurencieschopnosť andorrských podnikov v zahraničí a zaujať zahraničných investorov najmä v službách s vysokou pridanou hodnotou. Ako píše denník Financial Times v blízkej budúcnosti plánujú zaviesť korporátnu daň od 5 do 10 % a DPH vo výške 4 %.

Po prijatí Korporátneho zákona v októbri 2007, Zákona o účtovníctve v decembri 2007, ktorými sa kniežatstvo približuje medzinárodným štandardom, ide v poradí o tretí balík reformných opatrení, ktorými krajina chce svoju ekonomiku zbaviť závislosti od turizmu, ktorý tvorí 60 % HDP. Práve v tomto sektore andorrská vláda očakáva vplyv finančných turbulencií, preto chce podporiť rozvoj ostatných podnikateľských odvetví. Prilákať čo najviac investícií zo zahraničia má za úlohu osobitný Úrad pre podnikateľské inovácie (OIE – Oficina per a la Innovació Empresarial).

Andorra sa týmito zákonmi chce zbaviť aj povesti daňového raja. Keďže v krajine doteraz firmy ani osoby neplatili žiadne priame, kniežatstvo sa stalo obľúbenou destináciou pre bohatých Španielov, Portugalcov, Francúzov a Britov. Zásadnými ekonomickými zmenami by chceli dosiahnuť zlepšenie obchodných vzťahov so Španielskom, ktoré na služby poskytované andorskými firmami uvalila 25-percentnú daň. Zároveň chcú dosiahnuť, aby ich OECD vymazala zo svojej čiernej listiny daňových rajov.