Apple nemusí Írsku doplácať dane, rozhodol Všeobecný súd EÚ

Ilustračný obrázok. [Photo/Ng Han Guan]

Spoločnosť Apple mala na základe rozhodnutia Európskej komisie doplatiť Írsku 13 miliárd eur. Podľa súdu sa ale Komisii nepodarilo preukázať, že Írsko skutočne poskytlo digitálnemu gigantovi selektívne ekonomické výhody.

Všeobecný súd Európskej únie dal koncernu Apple a Írsku za pravdu v daňovom spore s Európskou komisiou.

Súd anuloval rozhodnutie Komisie, podľa ktorého musí Apple v Írsku doplatiť na daniach rekordných 13 miliárd eur. Podľa súdu sa eurokomisii nepodarilo dokázať, že daňové dohody Írska s americkým koncernom boli nezákonnou štátnou pomocou.

História sporu

Exekutíva EÚ v auguste 2016 rozhodla, že írska vláda poskytla Apple nezákonné úľavy na daniach a Írsku nariadila, aby od koncernu vybrala doplatok 13 miliárd eur. Komisia vtedy uviedla, že Írsko umožnilo počas mnohých rokov platiť podstatne nižšie dane než iné firmy. Napríklad v roku 2014 zaplatil Apple zo svojich európskych ziskov daň vo výške 0,005 percenta.

Írska vláda a Apple sa neskôr odvolali proti rozhodnutiu Komisie a teraz im dal Všeobecný súd Európskej únie za pravdu. Všetky strany sa proti rozhodnutiu môžu do dvoch mesiacov odvolať. Apple rozhodnutie súdu privítalo.

Komisia ešte v roku 2016 napadla dve daňové rozhodnutia írskej vlády, z januára 1991 a mája 2007, ktoré boli v prospech spoločností Apple Sales International (ASI) a Apple Operations Europe (AOE). Obe spoločnosti boli založené v Írsku, ale neodvádzajú dane v tejto krajine.

Írsko hundre na vymáhanie daní od Apple aj na budovanie eurozóny

Hoci Dublin splní požiadavky Európskej komisie, odmieta úlohu „globálneho vyberača daní“.

Eurokomisia napadla metódy používané spoločnosťami ASI a AOE na určenie ich zdaniteľného zisku v Írsku, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti ich príslušných írskych pobočiek. Daňové rozhodnutie z roku 1991 zostalo v platnosti až do roku 2007, keď bolo nahradené daňovým rozhodnutím z roku 2007. Daňové rozhodnutie z roku 2007 zostalo v platnosti až do zavedenia novej obchodnej štruktúry spoločnosti Apple v Írsku v roku 2014.

Eurokomisia usúdila, že tieto daňové rozhodnutia predstavujú štátnu pomoc, ktorú Írsko poskytlo neoprávnene a označila ich za nezlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu EÚ, pričom požadovala vrátenie predmetnej pomoci. Podľa výpočtov Komisie poskytlo Írsko spoločnosti Apple nezákonné daňové výhody vo výške 13 miliárd eur.

Írsko, rovnako ako aj spoločnosti ASI a AOE žiadali, aby Všeobecný súd EÚ (prvostupňový súd) toto rozhodnutie zrušil.

Reakcia Komisie

Stredajším rozsudkom Všeobecný súd rozhodol v neprospech Európskej komisie. Podľa súdu nesprávne uviedla, že spoločnostiam ASI a AOE boli priznané selektívne ekonomické výhody, a teda aj štátna pomoc. Súd sa domnieva, že Komisii sa nepodarilo preukázať metodologické chyby v sporných daňových rozhodnutiach, ktoré by viedli k zníženiu zdaniteľného zisku ASI a AOE v Írsku.

Komisia si chce teraz najskôr verdikt súdu dôkladne preskúmať a následne zváži ďalšie kroky, uviedla to výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže.

Vestagerová pripomenula, že prvostupňový súd EÚ zrušil rozhodnutie Komisie z augusta 2016, podľa ktorého Írsko poskytlo spoločnosti Apple nezákonnú štátnu pomoc prostredníctvom selektívnych daňových úľav.

Exekutíva EÚ tvrdí, že na základe týchto rozhodnutí spoločnosť Apple so sídlom v Írsku v roku 2011 zaznamenala európske zisky vo výške okolo 16 miliárd eur, ale podľa podmienok írskeho daňového rozhodnutia odviedla dane len vo výške približne 50 miliónov eur.

EÚ: Amazon musí Luxemburgu doplatiť 250 miliónov eur na daniach

Luxemburg podľa Európskej komisie poskytoval americkej spoločnosti neoprávnené ďanové úľavy. Amazon ich teraz musí dorovnať.

„Komisia aj naďalej stojí za svojím cieľom, aby všetky spoločnosti platili spravodlivý podiel na daniach. Ak členské štáty poskytnú určitým nadnárodným spoločnostiam daňové výhody, ktoré nie sú k dispozícii ich konkurentom, poškodzuje to spravodlivú hospodársku súťaž v EÚ. Zároveň to pripravuje verejnú peňaženku a občanov o finančné prostriedky na veľmi potrebné investície – ide o potreby, ktoré sú v čase kríz ešte naliehavejšie,“ opísala situáciu Vestagerová v správe pre médiá.

Komisárka upozornila, že v predchádzajúcich rozsudkoch týkajúcich sa nevhodných daňových režimov pre spoločnosti Fiat v Luxemburgu a Starbucks v Holandsku dal Všeobecný súd EÚ za pravdu eurokomisii a potvrdil, že zatiaľ čo členské štáty majú výlučnú právomoc rozhodovať o svojich zákonoch týkajúcich sa priameho zdanenia, musia tak urobiť v súlade s právom EÚ vrátane pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci.

Podľa jej slov sa Európska komisia bude aj naďalej zaoberať agresívnymi opatreniami v oblasti daňového plánovania a overovať, či sú v súlade s pravidlami o štátnej pomoci a či nedošlo k nezákonným štátnym zásahom.