Automatika do výmeny daňových údajov zo zahraničia

Slovenský bankový sektor podporuje nový medzinárodný štandard pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti, ktorý je ďalším opatrením v globálnom boji proti daňovým únikom. Zároveň ponúka všetku súčinnosť pre bezproblémovú implementáciu opatrení. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Zuzana Murcko.

K medzinárodnému štandardu pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti sa zaviazalo 122 krajín a jurisdikcií i EÚ, pričom 51 z nich 29. októbra 2014 v Berlíne podpísalo dohodu, že systém spustia v septembri 2017. Tento systém má zúčastneným krajinám zjednodušiť zdieľanie údajov o daňovníkoch, ktorí majú príjem alebo majetok v zahraničí.

„Banky podporujú úsilie Slovenska v boji proti daňovým únikom a ponúkajú všetku súčinnosť, aby implementácia a vykonávanie systému automatickej výmeny informácií prebiehali bez problémov,“ uviedol výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

„Náklady na celospoločensky prospešné aktivity znova výrazne stúpnu a administratívna záťaž bankových sektorov bude rásť, ale na druhej strane veríme, že vďaka tomuto úsiliu budú rásť aj daňové výnosy štátnych rozpočtov, a teda nebude nutné zvyšovať daňové sadzby priamych daní,“ uzavrel.

Bankový sektor na Slovensku má už v súčasnosti mimoriadne rozsiahle zákonom stanovené povinnosti podávať hlásenia. Okrem daňových výkazov potrebných na výber daní a odvodov banky zásobujú informáciami aj bankový dohľad, ktorého úlohou je bdieť nad silou a výkonnosťou finančného sektora.

Slovenská banková asociácia zastupujúca záujmy takmer všetkých bánk (28) pôsobiacich na Slovensku.  Je členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federation, EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council, EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).