Automobilky chcú harmonizovanú daň na autá

Európske mestá musia riešiť problémy s dopravou. Zdroj: Keng, creativecommons.org

Krátka správa

Prieskum, ktorý 12. marca 2007predstavila automobilová lobistická skupina, poukázal na fakt, že už 11 členských krajín podniklo kroky na spojenie zdaňovania osobných automobilov s ich emisiami CO2, čo malo „značný dopad na správanie spotrebiteľov a dopyt“.

Rozdielnosť systémov v členských krajinách však podľa automobilových výrobcov neumožňuje vyslať jasný trhový signál potrebný na utlmenie rastúceho dopytu spotrebiteľov po väčších, bezpečnejších a silnejších autách.

Spotrebiteľov by mohol ku kúpe environmentálne menej škodlivých áut priviesť harmonizovaný daňový systém, založený na emisiách CO2z automobilov. Podľa ACEA by to mohlo znížiť priemerné emisie z áut v EÚ o 5%.

Návrh Komisie z roku 2005 na celoeurópsku automobilovú daň, ktorá by bola až do 50% založená na CO2, bol odsunutý nabok kvôli neochote členských krajín k väčšej spolupráci v daňových otázkach.

Hovorkyňa ACEA Sigrid de Vries však pre EurActiv povedala, že odmietanie tejto možnosti len preto, že sa dotýka oblasti zdaňovania, „nie je jednoducho dosť dobré“, ak chce byť EÚ svetovým lídrom v boji proti klimatickým zmenám.

„Možno je politicky jednoduchšie zamerať sa na automobilový priemysel, nie je to však nutne najefektívnejšie“, vyhlásila a poznamenala, že „jasne chýbajú“ opatrenia, ktorých cieľom by bolo ovplyvniť spotrebiteľské správanie.

„Sú potrebné všetky opatrenia – nie len tie, ktorých cieľom je vývoj nových technológií… Výrobcovia áut už vytvorili modely, ktoré produkujú menej ako 120 gramov CO2 na kilometer, nie je však pre ne trh. Dane môžu spotrebiteľov motivovať. V konečnom dôsledku je to spotrebiteľ, kto kupuje auto.“

Užitočnosť automobilovej dane založenej na emisiách CO2 pri zavádzaní environmentálne menej škodlivých vozidiel podporila aj environmentálna skupina T&E (Európska federácia pre dopravu a životné prostredie). Súčasne však kritizovala automobilový priemysel za to, že sa snaží zbaviť zodpovednosti tým, že trvá na ne-technologických opatreniach. Nové technológie totiž vyžadujú investície, čo zvyšuje náklady výrobcov.

Nová stratégia Komisie pre CO2 a automobily, predstavená vo februári, od rady žiada, aby „bez meškania“ prijala predložený návrh na zdaňovanie áut. V roku 2007 má predložiť „hĺbkový“ odhad dopadov toho, ako môžu členské krajiny zdaňovaním napomôcť plneniu záväzných cieľov.

Dohoda všetkých 27 členských krajín bude potrebná aj na to, aby prešiel návrh Komisie, ktorý má byť zverejnený už dnes, na harmonizáciu daňových sadzieb na komerčnú naftu. Cieľom je, zabezpečiť, aby krajiny nezdaňovali vyššie naftu, priaznivejšiu z pohľadu emisií CO2, než benzín. Návrh má tiež zastaviť „naftovú turistiku“, keď sa nákladné autá odkláňajú od najkratších trás len preto, aby načerpali naftu v krajine s nižšími cenami. Dôsledkom sú vyššie emisie skleníkových plynov.

Europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED) upozornil (TV Markíza, 7.február 2007) na potrebu globálnej úpravy regulácie emisií z automobilovej dopravy a možné negatívne následky toho, ak obmedzenia emisií pre autá prijme EÚ unilaterálne: „Ak my prijmeme takéto pravidlá v Európskej únii a ostatné krajiny mimo Európskej únie tieto pravidlá nebudú rešpektovať, rozhodne tento automobilový priemysel a to sa dotýka aj Slovenska, bude menej konkurencie schopný.“