Balenie cigariet aj pravidlá ich predaja sa zrejme zásadne zmenia

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Nemecký denník Die Welt získal 125-stranový doteraz dôverný dokument, ktorý obsahuje návrhy týkajúce sa revízie smernice o tabakových výrobkoch. Jeho súčasťou sú nové pravidlá týkajúce sa obalov cigariet, predaja či obsahu látok v nich.

Za vypracovanie návrhu je zodpovedný komisár pre zdravie a výživu John Dallí. Oficiálne ju zatiaľ nepredložil. Komisia sa snaží o revíziu direktívy s cieľom uľahčiť fungovanie vnútorného trhu v odvetví tabakových výrobkov pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany verejného zdravia.

Iniciatíva odpovedá na žiadosť Európskeho parlamentu  a správu Komisie týkajúcu sa vykonávania smernice, v ktorej sa určil priestor na možné zlepšenia (pozri pozadie, pozn. editora).

V uniknutom návrhu sa uvádza, že v škatuľkách musí byť najmenej 20 cigariet. Normalizovať sa má zároveň aj ich tvar a konštrukcia. Viacero zmien sa týka obalov. Nebudú môcť obsahovať upozornenia napríklad na to, že cigarety sú mimoriadne tenké či reklamné informácie snažiace sa vyvolať dojem, že ide o „prírodný“ alebo „bio“ tabak.

Okrem toho, väčší priestor musia dostať upozornenia na škodlivosť fajčenia. Ich podiel sa má rozšíriť na 75 % plochy, v súčasnosti je predpísaných 30 %. Ak sa pripočíta rozsah predpísaných prvkov a komponentov ako daňového kolku a iných, výrobcovi ostane z plochy k dispozícii asi 10 %.

Spomínané opatrenia Komisia označila ako predbežné. Päť rokov po vstupe revidovanej smernice do platnosti má prísť ďalšia vlna zmien. Napríklad sa majú zakázať všetky logá na obaloch, vyobrazenia a písma. Takéto jednoduché balenie tabakových výrobkov od decembra tohto roka zaviedla Austrália.

V budúcnosti sa počíta aj so zákazom prídavných látok ovplyvňujúcich chuť a vôňu cigariet (mentol či vanilka). Zmení sa aj spôsob predaja. V obchodoch sa bude môcť vystavovať len jeden druh cigariet určitej značky.

Po oficiálnom predložení novely smernice sa ňou bude zaoberať Európsky parlament a členské štáty. Osem ministrov zdravotníctva písomne vyzvalo k ráznej reforme. Predloženiu smernice budú ešte predchádzať konzultácie s právnickou službou Európskej komisie, ktorá preskúma, či nedôjde k obmedzeniu nadmerne podnikateľskej slobody tabakového priemyslu.

(EurActiv/TASR)

  • Pozície:

Výbor na kontrolu tabaku v SR návrh považuje za veľmi zlé riešenie pre zvýšené riziko nelegálnej výroby, pašovania a poškodzovania práv duševného vlastníctva, konštatovala pre TASR členka výboru a riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jarmila Halgašová.

"Dôvodom nie je podpora fajčenia, práve naopak. Podporou navrhovaných opatrení by sme vlastne de facto podporili nelegálnu výrobu tabakových výrobkov a pašovanie, čo bude v praxi znamenať znížený príjem z daní a zvýšené výdavky pre zdravotníctvo, keďže falšované cigarety sú ešte nebezpečnejšie než legálne produkty, ktoré sú pod striktnou kontrolou štátu. Rovnaké balenia a eliminácia rozlíšiteľnosti produktov prostredníctvom tzv. štandardizácie nahráva iba organizovaným kriminálnym skupinám, pre ktoré tak bude falšovanie oveľa jednoduchšie," vysvetlila Halgašová.

Ministerstvo financií (MF) SR sa v rámci príprav na revíziu smernice pre TASR vyjadrilo: "MF SR nepodporuje a nesúhlasí so zavedením generických/štandardizovaných balení cigariet z dôvodu rizika nárastu daňových a colných únikov, uľahčenia falšovania takýchto cigariet, ochrany verejného zdravia súvisiaceho s nákupom pašovaných cigariet bez akejkoľvek úradnej kontroly, ako aj možného porušenia práv duševného vlastníctva," uvádza sa v stanovisku rezortu, ktoré zverejnila TASR.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR odmieta návrhy na zavedenie štandardizovaných spotrebiteľských balení cigariet. "Štandardizované balenia tabakových výrobkov, prípadne extrémna veľkosť zdravotných varovaní, ktoré by pokrývali väčšinu plochy spotrebiteľského balenia, výrazne sťaží orientáciu zákazníka v ponuke výrobkov a môže viesť k oslabeniu ochrany spotrebiteľa," upozornil rezort v stanovisku pre TASR. Obchodníci by podľa ministerstva boli zase vystavení väčšej hrozbe prieniku ťažko odlíšiteľných nelegálnych výrobkov do ich predajnej siete.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho hovorkyne Zuzany Čižmárikovej vždy víta sprísnenie podmienok pre fajčiarov a robenie osvety o škodlivosti fajčenia. "Treba si uvedomiť, koľko onkologických a iných závažných ochorení by sme nemali, keby ľudia zahodili cigarety," uviedla pre TASR.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý má túto agendu na starosti, zatiaľ nemá dokument k dispozícii a preto nemôže reagovať. "Keď bude dokument slovenskej strane zo strany EK doručený, poskytneme k jeho obsahu stanovisko," avizovala pre TASR Martina Merková z mediálneho odboru ÚVZ.