Banková daň bude viesť agendu Rady Ecofin

Zdroj: Flickr

Rada Ecofin zasadne v Bruseli 7. septembra, aby prediskutovala zavedenie celoeurópskej dane z finančných transakcií (Financial Transactions Tax – FTT) a daň z finančných aktivít (Financial Activities Tax – FAT). „Predložíme veľmi objektívny a neutrálny dokument pre diskusiu,“ potvrdil pre EurActiv hovorca komisára Algridasa Šemetu.

„Chceme poukázať na potenciálne pozitívne a negatívne vplyvy týchto daní na Európu,“ dodal hovorca. Pokiaľ daň zavedú len v rámci Európskej únie a nie globálne, európsky finančný sektor by to značne znevýhodnilo v porovnaní s ich hlavnou konkurenciou.

Skupina G20 na svojom poslednom júnovom summite kritizovala FTT, no nevyslovila sa úplne proti FAT. Počas nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva skupiny G20, bude EÚ apelovať na svojich partnerov, aby prijali všeobecné pravidlá pre finančné dane. „Nemôžeme však našich partnerov donútiť, aby sledovali náš príklad,“ varoval nemenovaný zdroj z Komisie.

Európa však môže daň presadzovať sama, bez ohľadu na druhých. Zvedenie finančných daní by malo priniesť viacero pozitív. „Mohli by byť cenným zdrojom príjmov pre členské štáty,“ zdôraznil Šemetov hovorca. Belgicko, ktoré v súčasnosti predsedá EÚ, chce počas svojho mandátu presadiť nejakú formu finančných daní.

Dane sa spomínajú aj v súvislosti s vlastnými príjmami samotnej Európskej únie. Avšak ide o veľmi citlivú záležitosť, pre ktorú medzi členskými štátmi dlhodobo panujú nezhody. Očakáva sa teda, že ministri sa na ňu budú pozerať skôr ako na zdroj pre národné rozpočty. Aspoň na najbližšom stretnutí tomu tak bude.

Poplatok

Ministri budú diskutovať aj o bankovom poplatku, ktorý by slúžil ako poistka pred rizikom kolapsu. Opatrenie ešte v máji navrhol komisár pre finančné záležitosti Michel Barnier.

Aj keď mnohé členské krajiny sú za takýto poplatok, vrátane Nemecka, ktoré ho chcú zaviesť unilaterálne, argumenty proti nemu sú veľmi silné. S odporom sa stretol aj na júnovom summite skupiny G20 v Toronte.

Ministri budú musieť rozhodnúť, či sa poplatok bude vzťahovať len na Európsku úniu. „Teraz je ten správny moment, treba konať,“ uviedol hovorca komisára pre hospodárske záležitosti Olliho Rehna. Okrem toho, keďže Berlín chce postupovať na vlastnú päsť, bez toho, aby bolo prijaté spoločné rozhodnutie, riziko, že dôjde k porušeniu hospodárskej súťaže – dokonca v rámci samotnej EÚ – čoraz viac narastá.